Vi kommer alltid vara beroende av skogen.
Vi kommer alltid vara beroende av skogen. Foto: Ruud

Insändare: Namnbyten för att vilseleda hjälper inte

Ljuga och manipulera med namn för att vilseleda är och har varit skogsindustrins ledstjärna.

I en artikeln som var med i Norran den 29 juli poängterades det att namnbytet från Skogsvårdsstyrelsen till Skogsstyrelsen är en anpassning till det rådande läge då de insett att vården av skogen inte längre förekommer. Plöjning av hyggen ändrades från plöjning till harvning, men metoden förblir densamma.

De forskare som forskar om skogen i Umeå försöker bara leka gudar. Det är bara att titta på utställningen om skogen som finns på Nordanå. I den utställningen blir man upplyst om att träden ska genmanipuleras så att inte älgar ska beta av dem. Det är skrämmande att älgar ska börja ses som rödlistade djur. Men det är också skrämmande att andra djur som är beroende av skogen kommer att utrotas som till exempel fåglar, ekorrar och till slut kanske vi människor. För det är faktiskt så att vi människor har varit och kommer vara beroende av skogen och det fanns en tid när vår överlevnad berodde på att vi kunde tillverka bröd av barken från träden.

Forskarna i Umeå borde egentligen också byta namn till ett mer passande namn som anger deras yrke som till exempel ”skogsförstörelse ekonomer”.

På en resa jag gjorde i Västerbotten för någon vecka sedan fanns det en fin skylt som upplyste om en naturskog. En väg gick ner till en parkering cirka 100 meter bort, gissa vad man fick se därifrån?

Nej ett namnbyte innebär sällan att det leder till något bättre. Det är som att vända på en smutsig duk, smutsen finns fortfarande kvar men döljs av metoden.

LG

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut