Foto: Lars Eriksson

Insändare: Mobbade barn får inte hjälp

Är det inte meningen att våra barn ska känna sig trygga när de är på skolan? På Björnåkersskolan i Burträsk sägs det vara nolltolerans mot mobbning. Dessutom är all skolpersonal skyldiga att anmäla mobbning till rektor, även om det hänt under ett tillfälle. Hur kommer det då sig att ett flertal barn har blivit mobbade under en så pass lång tid att de mår dåligt varje morgon de ska fara till skolan, för att ingen på skolan tar tag i problemet?

Till sist är byte till en annan skola det enda alternativet, för det mobbade barnet. Varför ska mobbarna få fortsätta? Att prata med sina lärare är något skolan alltid trycker på, men spelar det verkligen någon roll när det inte lyfts ett finger för att förbättra det som inte är bra? Full förståelse för att personalen inte ser och hör allt, det vore omänskligt, men när ett barn kommer och berättar vad som har hänt måste man agera.

Lärarna vill att barnen ska lyssna på lektionerna och att ljudnivån ska vara behaglig, men det är svårt när en klass med 9-åringar innehåller 33 elever och två utbildade lärare. När barnen inte hinner få hjälp under en hel timmes lektion, eftersom det är så många som behöver hjälp, då behöver skolan tänka om. Det är inte status att vara den skolan som spenderar minst pengar, det är bara ett bevis på att de resurser som verkligen behövs inte får plats.

Mamma till 9-åring

Svar direkt

Samtal är den bästa vägen för att bygga tillit och förtroende. Att bemöta alla dina frågor och synpunkter via en insändare är svårt. För oss på skolan är det viktigt att ha ett nära samarbete med alla vårdnadshavare. Ni är våra viktigaste samarbetspartners. Kommunikation och nära kontakt med oss som i vardagen möter barnet skapar tillit och trygghet.

Vi upprättar årligen en plan mot diskriminering och kränkande behandling, som ni skriver regleras det av lagstiftning. Vår plan finns att läsa på skolans hemsida och den pratar vi om på föräldramöten och skolråd. Det förebyggande arbetet för trygghet och studiero pågår hela tiden, varje dag, varje lektion, på alla raster och på fritidshemmet. Det arbetet är dock inte alltid direkt synbart för alla men vi lovar er, vi gör allt vi kan för att alla ska känna sig trygga på skolan.

Organisationen i den klass du beskriver stämmer inte. Om du inte nöjd med skolan kan du göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Du är också alltid välkommen att höra av dig direkt till oss.

Inger Brännström-Johansson, rektor, Björnåkersskolan

Nina Persson, biträdande rektor samt lärare, Björnåkersskolan

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut