Foto: Lars Eriksson

Insändare: Miljöarbetet motarbetas av Skellefteås politiker

Våra politiker uppmanar oss att använda kollektivtrafiken och därigenom minska mängden av farliga utsläpp. Vi ska så att säga tänka på vårt klimat. Vad görs då för att vi skall kunna leva som politikerna uppmanar oss att göra?

· Linjer tas bort, exempelvis till Renholmen.

· Det görs en ny minimerad bussrutt till Moröhöjden som går mellan klockan 10 och 14, en gång i timmen. Vilket oftast omöjliggör exempelvis ett besök på Lasarettet.

· Kommunen bygger centrumbron, som i folkomröstningen fick ett nej, istället för att dra genomfartstrafiken utanför centrum.

Mina slutord blir: Vi är många som försöker leva miljösmart, men då måste våra politiker också göra det möjligt för oss.

Ulla Martinsdotter , Skellefteå

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut