Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Insändare: Långtradarna orsakar kaos – bygg Norrbotniabanan

Det har varit svårt att undgå att uppmärksamma de trafikkaos som tycks bli allt vanligare, inte minst längs E4:an. Det har väl blivit lite vanligare med extremväder, men jag tror inte att det är en huvudorsak till trafikkaosen. Inte heller sämre snöröjning. Nej, den främsta orsaken är den ökade mängd av långtradare, och framför allt dåligt utrustade från låglöneländer, som företag och affärer anlitar som rullande lager.

Vädret gör vi ingenting åt, men på kort sikt måste det ställas krav på att de som anlitar dessa transporter ska nyttja fordon och förare som är anpassade och behärskar vårt vinterklimat. På något längre sikt måste dessa karavaner av långtradare minska kraftigt genom en omställning till järnvägstransporter. För vår del är det givetvis bygget av Norrbotniabanan som måste påskyndas för att minska de långväga transporterna.

Om det finns ett uns av allvar bakom talet om klimatomställning får det inte bli en långbänk. Utan jämförelse i övrigt kan nämnas att i slutet av 1800-talet byggdes stambanans del mellan Vännäs och Boden på fyra år.

Sune Marklund, Skelleftehamn

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut