Foto: Bertil Ericson / TT

Insändare: Läkarbristen – Ni slår mot de som redan ligger

På debattsidan i Norran den 1 november lyfter Alliansens politiska företrädare i Region Västerbotten fram förslaget om att den enhet inom primärvården som klarar av 70 procent läkarkontinuitet ska få en särskild ersättning. De tror att detta ska göra det mer attraktivt för läkare och skapa ekonomiska förutsättningar för att rekrytera fler fasta läkare i primärvården. När man läser detta förslag så inser man att våra regionpolitiker inte förstår situation för primärvården och dess personal.

I nuläget saknar Skellefteområdet mer än 60 procent fast anställda läkare, man är i stort sett helt beroende av stafettläkare. Att utlova ersättning för den enhet som kan visa 70 procent kontinuitet är totalt utan verklighetsförankring. Tron på att ersättningen ska göra det attraktivt för läkare att ta fast anställning i en verksamhet som går på knäna, visar att man ingenting förstått av den problematik med arbetsmiljön som finns inom primärvården.

Man har inte heller förstått varför vi hamnat i det läge vi har idag. När läkarna började vända sig till bemanningsföretagen för att bli stafettläkare hade verksamheterna en betydligt bättre bemanningssituation. Det var arbetsmiljön och en arbetssituation där behovet var större än resurserna, som gjorde att läkarna valde att sluta.

Det fanns inget gehör för deras situation och för vårdens verklighet, där det var oklart vilken gränsdragning som skulle vara mellan slutenvård och primärvård. Ingen ledning, varken politisk eller tjänstemanna, som kunde eller kan ge en tydlig struktur om hur vården ska fungera från första linjen i primärvården till slutenvårdens specialistkliniker. I detta kaos hittade politikerna på hälsovalet som ytterligare satte verksamheter i konkurrenssituation istället för samarbete och samverkan för patientens bästa.

Artikeln menar att fasta läkare med eget vårdteam är den väg som ska gås, men var finns dessa läkare? Idag väljer fler och fler läkare att bli så kallade stafettläkare, varför? Ert förslag gynnar enheter som redan har fast bemanning och därmed förutsättningar för en hållbar ekonomi. Förslaget slår istället mot de som redan ligger.

Företrädare för verkligheten

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut