Foto: Khaled Khatib/TT

Insändare: Lagför IS-återvändarna – även de som bara kokat te

De IS-medlemmar som återvänder är förövare av de värsta krigsbrott som världen skådat. Dessa människor måste lagföras och bekämpas med alla befintliga medel. Svensk lag måste anpassas till verkligheten. Och om våra lagar idag är otillräckliga så ska vi likafullt uppfylla våra internationella plikter och samarbeta med de länder som har fungerande lagar.

Jurister som arbetat i krigstribunaler säger dessutom att vi inte är helt utan lagliga möjligheter som många påstår. IS-medlemmarna är ansvariga för sina val och ska kallas terrorister även om de så bara kokat te. Vilket jag inte tror var fallet.

Och barnen - när finns det större skäl till orosanmälan till socialtjänsten än när en IS-man återvänder med eller till sina barn? Vi har ett internationellt ansvar, och vår sympati och vårt ekonomiska stöd ska gå till de folkgrupper, yazidier med flera, som plågats på ett sådant fruktansvärt sätt.

Vårt minsta problem är ett eventuellt uteblivet socialbidrag till en IS-terrorist.

Lazze

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut