Foto: Lars Eriksson

Insändare: Kommunsammanslagningen – slå ihop de rikaste med de fattigaste

Kommunsammanslagning är på tapeten igen och jag säger: äntligen. Det är på tiden att vi slår samman några kommuner för att trygga skola, vård och omsorg i hela landet. Men vi ska inte göra som 1971 och kroka ihop de närmsta grannarna, vi ska tänka nytt.

Jag föreslår att de rikaste kommunerna slås ihop med de fattigaste, att till ytan små Stockholmskommuner slås ihop med de stora glesbygdskommunerna. Det vore ett fantastiskt lyft om asfaltskommuner med överflöd av valfrihet skulle slås ihop med de grusvägskommuner som tappert kämpar mot nedläggning. Delat ansvar i mot- och medgång.

Tänk vilken sammanhållning det skulle bli om politiker och kommuntjänstemän från Täby och Pajala skulle enas i budget och planering av förskolor, gatlysen och hemtjänstpersonal.

Ulf Larsson, Skellefteå

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut