Foto: Lars Eriksson

Insändare: Kommunens administration – det är som att kasta pengarna i sjön

Skellefteå kommun har en mycket stor andel av sin befolkningen anställda, 12,5 procent medan genomsnittskommunen i Sverige har 7,6 procent.

Om man jämför andelen administratörer i Skellefteå kommun med Umeå kommun så har Skellefteå 53 procent fler (omräknat till andelen av invånarantalet), 27 procent fler än Luleå, 10 procent fler än Piteå och 39 procent fler än genomsnittskommunen.

Det borde vara enkelt att justera skolbudgeten om man spar in på administratörerna i kommunen. Det är på administrationen man kan spara pengar utan att det blir försämringar inom vård, skola och omsorg. Enligt min åsikt finns det ingen orsak varför vi ska ha 39 procent fler administratörer än genomsnittet bland Sveriges kommuner.

Årligen pensioneras 200 anställda i kommunen. Skulle man inte nyanställa utan ta från övertaliga administratörer så sparar kommunen cirka 100 miljoner kronor per år. Då slipper man dessutom avskeda någon anställd. Självklart kan det vara någon specialist som måste anställas utifrån.

Varför tittar inte kommunen på detta när det ska göras neddragningar, utan kastar pengarna i sjön med övertalig administration? Visst är det till oss kommunmedborgare ni ska ge service?

Trebner

Svar direkt

Skellefteå kommun strävar hela tiden efter bästa möjliga service till våra invånare, företag och besökare. För att uppnå detta behövs alltid ett stöd till kärnverksamheten, till exempel inom ekonomi, kommunikation, personal, it och administration. Ambitionen är att anpassa stödet efter verksamhetens behov.

Det är lätt att jämföra siffror mellan olika kommuner, men svårt att veta om siffrorna verkligen är jämförbara. Bakgrunden till skillnader mellan antal anställda i olika kommuner kan vara flera. En är demografi, det vill säga en kommuns befolkningsfördelning i storlek, åldersstruktur och geografi. En annan är hur stor del av den kommunala verksamheten som drivs i egen regi, eller av privata aktörer.

Det man kan säga rent generellt är att Skellefteå kommun har en äldre befolkning jämfört med genomsnittet, en relativt stor geografisk spridning av invånare och driver en relativt stor del av verksamheten i egen regi. Detta leder också till att vi blir relativt många anställda.

Samuel Lundqvist, ekonomichef, Skellefteå kommun

Joakim Lundin, personalchef, Skellefteå kommun

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut