Skellefteå Camping.
Skellefteå Camping. Foto: Elin Ala

Insändare: Kommer alla kommunala campingar att bli avgiftsfria?

Kommunalrådet Lorents Burman tyckte inte att det behövdes tas beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige angående beviljandet av uppställningsplats för husvagnar åt EU-migranter. ”Det finns många som nyttjar kommunens mark efter godkännande av kommunen, för vedstaplar, bilar, husvagnar, traktorer och lastbilssläp. Inte fattas det politiska beslut om detta”, sa Lorents Burman i Norran den 20 december.

Frågan är om detta kan ses som att kommun har upprättat en camping för migranter som är avgiftsfri och därmed bekostad av kommuninvånarna. Svårt att se att ett sådant beslut kan tas utan en politiskt förankring i kommunalfullmäktige. Om ett sådant område har upprättats, vem har rätt att stå där avgiftsfritt och hur behandlar man de andra kommunala campingar i Skellefteå och Byske?

Detta är en större fråga än en plats för ett lastbilssläp.

Kommunal skattebetalare

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut