Behövs det en till bro.
Behövs det en till bro.

Insändare: Jag förstår inte logiken

Jag kan inte förstå den bakomliggande logiken när det sägs att, Trafikverket skulle kräva av Skellefteå kommun att bygga en ytterligare bro över älven innan man kan tänka sig att flytta genomfartsvägen. Kan det vara fråga om ett missförstånd eller en form av utpressning?

När ytterligare en bro inte är det som behövs är det för mig helt obegripligt att man kan ställa sådana krav. Viktoriabron blir exklusivt för lokaltrafik med mycket få långtradare. Vad ska man då ha en ytterligare bro till?

Snacket om att ambulans och brandbilar har svårt att komma fram är och förbli mycket naivt. Vid en nödsituation kan Parkbron användas av räddningsfordonen i båda riktningarna.

Om det skulle bli en trafikolycka med en tankbil med giftig gas söder om rondellen vid avtagsvägen mot Burträsk, då skulle den blockera genomfartsleden även om det fanns fem broar mellan Lejonströmsbron och den Trafikverket ägda Viktoriabron.

Nej, enda ansvarsfulla lösningen är att flytta Europavägen till en ny högbro där man kan anlägga en hängbro som inte kräver stöd av bropelare i vattenfåran.

Bygg vägen på betongpelare. Det blir billigare, vackrare, mindre underhåll, enklare snöröjning och inga viltolyckor.

#1 Rulle

Svar direkt

I samband med framtagandet av vägutredningen konstaterades detatt de åtgärder som är bäst för att lösa trafiksituationen i Skellefteå, Innebär att flytta dagens E4 för Östra leden samt att bygga en ny centrumbro, gång- och cykelvägar med mera. Åtgärderna förväntas bidra till kommunens program för en bättre luftmiljö och planeringen sker gemensamt med kommunen. Men i dag har Trafikverket inga medel för den åtgärden då åtgärden inte finns med i den Nationella Transportplanen.

Urban Eriksson, åtgärdsplanerare Trafikverket

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut