Foto: Lars Eriksson

Insändare: Gör tandläkarna aldrig fel?

Som ung småbarnsmamma är inte ekonomin alltid den bästa. Då jag besökte Folktandvården efter min graviditet fick jag höra att jag hade flera begynnande hål, som lagades. Vid nästa besök hade småhålen blivit större och rotfylldes. De två rotfyllningarna blev sedermera utdragna och då fanns det två gluggar som skulle ersättas med bryggor. Detta i sin tur gjorde att de friska tänderna i munnen fick slipas ner för att bryggan skulle fästas. Summan för kalaset blev cirka 20 000 kronor.

Då jag frågade hur allt detta kunde hända så blev svaret att jag måste ha brustit i min munhygien, och att inget av detta berodde på att de gjort ett tveksamt arbete. Nämnas bör är att jag är god vän med tandtråd, tandborste och fluorskölj.

Då kan man som patient undra:

Gör ni aldrig fel?

När kan man som patient få rätt då det gäller vanlig tandvård?

Behöver jag nämna att jag numera bytt till privat tandläkare och har inte haft tillstymmelse till hål på fem år.

Fluxan

Svar direkt

Vi tar era synpunkter på allvar. Om du är missnöjd med din behandling/kostnader på Folktandvården ska du i första hand ta upp detta med din behandlare, i andra hand med ansvarig chef på den klinik där du behandlats. Är du fortfarande inte nöjd med de svar du får av verksamheten, kan du alltid vända dig med ditt klagomål till Regionens patientnämnd. Anser du att behandlingen medfört en patientskada kan du också anmäla detta till landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, löf.

Ulf Söderström, chefstandläkare, Region Västerbotten

Anna-Maria Stenlund Berggren, områdeschef tandvård, Region Västerbotten

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut