Foto: Christine Olsson/TT

Insändare: Ge de äldre ett värdigt boende

Tack till insändarskribenten ”Barnbarn” i Norran den 31 augusti för omsorgen om farmor som flera gånger fått avslag till att flytta till ett stöd- och omsorgsboende. Skellefteå kommun har tidigare sagt att egenmakten ska vara stark. Det tolkar jag som att det är den äldres vilja som ska vägas in.

Vi är alla olika. En del vill bo hemma till varje pris, men vi har också många som föredrar att flytta till ett omsorgsboende. Krasst ekonomiskt kan det i många fall vara dyrare för kommunen att ge utökad service i hemmet.

Ska vi se det långsiktigt borde man nu starta det planerade bygget på Erikslid. När Northvolt-fabriken är igång kommer det att vara många som söker lägenheter och hus i Skelleftetrakten. Låta våra äldre få ett värdigt boende, samtidigt som fler familjer får tillgång till bra bostäder.

Chris

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut