Nej till kött som produceras på osunda sätt.
Nej till kött som produceras på osunda sätt. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Insändare: Frihandel, javisst–Men till vilket pris?

EU har efter långa förhandlingar slutit ett handelsavtal med Mercosur-länderna i Sydamerika. Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay. Det är EU största handelsavtal någonsin.

Avtalet innebär att 99000 ton nötkött med reducerad tull fasas in under fem år. För fågelkött (kyckling) öppnas en tullfri kvot på 180 000 ton.

EU regler för antibiotika-användning i djuruppfödning är hårdare än i Sydamerika. Våra bönder har ytterligare skärpta regler när det kommer till djurens hälsa och säkerhet.

Pekka Pesonen, generalsekreterare för Copa Cogeca (Europas bonde-organisation) framhåller det orimliga i det illojala avtalet. Han är besviken och hävdar att EU-kommissionen offrat bönderna för andra intressen.

Bondeoffren är allvarliga, men det är värre att kampen mot antibiotika-resistensen verkar vara helt bort förhandlad. Den dagen vår antibiotika inte biter på sjukdoms-alstrande bakterier står vi inför ett dödligt hot. Alla borde vi vara mer intresserade av att möta det hotet medan tid är inne. Det är skrämmande att avtal av den här typen inte avhandlas i den allmänna debatten.

Det här avtalet innebär förmodligen en större export för våra industrier. Bilar, maskiner, kemikalier. Men är möjligheten till ökande exportinkomster verkligen värd priset av risken för att våra livsviktiga mediciner ska bli verkningslösa?

Mitt svar är klart– Livsmedel som produceras med osunda och i Sverige olagliga metoder ska inte importeras.

Bertil Wallgren

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut