Foto: Lars Eriksson

Insändare: Förr hade vi råd med välfärd – men inte nu

Staten och kommunerna tar in mera skattepengar än någonsin. Ändå har offentlig verksamhet så dålig ekonomi att besparingar krävs inom de flesta områden.

För inte så många decennier sedan kunde de bygga och driva skolor, infrastruktur, vårdinrättningar, universitet och andra välfärdsinrättningar – även på mindre orter. De hade också råd att skydda medborgarna genom anpassat rättsväsende och försvar. En vanlig Svensson frågar sig då med rätta varför det offentliga nu tvingas göra nedskärningar inom de flesta områden.

Med mina ögon sett slösas pengarna numera bort på byggnader och verksamheter som är icke produktiva. Investeringar som förser stat och kommuner med de flottaste byggnaderna och anställning av allt fler personer som inte bidrar till produktion av säljbara varor och tjänster. Sådana ger visserligen lägre arbetslöshetssiffror och högre skatteintäkter, men täcker inte kostnaderna.

Näringslivet föder landet

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut