Socialnämnden behöver granskas
Socialnämnden behöver granskas Foto: Jeanette Lövgren

Insändare: Ett trauma för livet

Det är med stort intresse och ont i magen jag läser artiklarna om Emmy. Tänk att bli uppryckt från vad man upplever som sitt hem sådär, när man är så ung att man inte alls förstår vad som händer. Det lär skapa trauman för livet.

Man måste också förstås jobba för att hon ska ha en nära relation till sina biologiska föräldrar. En uppfattning man kan få genom att läsa artiklarna är att det kan finnas en viss, motsättning mellan värdfamiljen och de biologiska föräldrarna som skrämmer Emmy.

Tänk såhär: Om värdfamiljen presenterat honom som barnvakt medan de ska åka bort en natt, visat att de litar på honom. Sedan kanske bjudit in honom på fika lite nu och då, precis som de flesta familjer som umgås gör någon gång. Hur tror ni hon reagerat då?

Socialtjänsten är de som utreder och ger Socialnämnden förslag att ta beslut om. I det här fallet, där man från början varit övertygad om att det bästa för Emmy är att få stanna hos värdfamiljen. Baserat på den fakta som underbyggts vetenskapligt hade det knappast skapat några rubriker om de hållit fast vid det beslutet.

Det här är något som händer i det fördolda massor med gånger varje år. Föräldrar som skiljer sig, där den ene föräldern helt enkelt bestämmer sig för att utesluta den andre föräldern och socialtjänsten spelar en stor roll i att föräldern lyckas. Det här är en myndighet som har en del att jobba på när det kommer till transparens och faktahantering, två av flera grundpelare som måste finnas för att man ska kunna kalla deras arbete för just rättssäkert.

Jag har själv tagit på mig en roll i föreningen Pappabarn där jag möter föräldrar som av olika anledningar förlorat kontakten med sina barn. Jag har mött och pratat med många som socialtjänsten verkligen misslyckats med att hjälpa. Alla har ungefär samma berättelse. Besluten baseras inte på fakta och socialtjänsten vägrar att hantera fakta, deras arbete stöttar den förälder som saboterar relationen mellan den andre föräldern och barnen.

De kan fortsätta jobba såhär just för att ingen har insyn i deras beslutsprocesser. Man följer inte upp situationer efter att deras beslut är tagna. Justitieombudsmannen kan granska, men de granskar inte utredningsunderlag och beslutsprocesser och det är här problemen finns. Därför behövs transparens och ifrågasättande av socialtjänstens arbete. Det behövs uppföljning.

En sak som blir tydlig här är att vi behöver granskning av Socialtjänstens beslutsunderlag rent generellt. Tack för er journalistik som faktiskt tydliggör just den frågeställningen.

David Gustavsson

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut