Det är mindre knallare på torgen.
Det är mindre knallare på torgen. Foto: DAN HANSSON / SVD / TT

Insändare: En näringsgren som krymper

Marknader upphör och många marknader har nu färre med knallar än för några år sedan. Även landets torghandel, som i många fall börjar regleras utanför lagens råmärke, är inte längre som förr. Torghandlare försvinner och många torgplatser på landets torg gapar tomma. Det enda som består är de höga torghyrorna som ofta överstiger den bofasta handelns kallhyror.

Varför bristen på knallar blivit så påtaglig finns det olika åsikter om.

Några av skälen uppges bero på den höga åldern bland knallarna, andra menar att försäljningen minskat så kraftigt att det inte längre är intressant att resa på marknader.

Höga hyror, ökade transportkostnader och orimliga pålagor som både tär på ekonomin och som inte alltid går att uppfylla gör det inte lätt att vara knalle.

Aldrig har ordspråket ”det var bättre förr i tiden” passat bättre än nu.

Stig Wiklund

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut