Foto: Martina Holmberg / TT

Insändare: Det krävs lönesatsningar för oss tandsköterskor

Det måste löna sig bättre att vara utbildad och yrkeserfaren i tandsköterskeyrket. I dag skiljer det väldigt lite i lön för den som är nyutexaminerad och den som har jobbat många år i tandvården. Så ska det inte vara.

Vi jobbar som tandsköterskor här i Region Västerbotten. Vårt arbete i tandvårdsteamet är helt centralt för att vi ska kunna garantera en hög patientsäkerhet, erbjuda avancerade behandlingar och ge ett proffsigt och serviceinriktat bemötande. Vi uppskattar verkligen vårt jobb.

Tandsköterskor har i regel minst ett och ett halvt års eftergymnasial utbildning. Men vår medellön ligger betydligt lägre än genomsnittet för manligt dominerade yrkesgrupper som har motsvarande utbildningsnivå. Våra löner är lägre i genomsnitt än för dem som enbart har en gymnasieutbildning.

Detta är en kvinnofälla för tandsköterskorna som är ensamstående, som då blir beroende av att leva med en annan person. Vi behöver på annat sätt få en annan inkomst med extraarbete eller bidrag för att kunna försörja oss. Vi ser också tandsköterskestudenter som går tillbaka till sina tidigare yrken för att de inte klarar sig på tandsköterskelönen. Finns också studenter som avbryter sina studier då de ser att de inte kommer att klara sig på lönen som tandsköterska.

Många tandsköterskor kommer att gå i pension de kommande åren. Attraktiviteten i vårt yrke måste öka om den offentliga tandvården ska kunna rekrytera och behålla framtidens tandsköterskor.

Det här måste till:

· Att arbetsgivare i den offentliga tandvården gör långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor för att öka attraktiviteten i yrket.

· Att lönespridningen ökar så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer.

· Att vårdgivare slår vakt om en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket, bland annat genom regelbundna granskningar av yrkes- och specialistutbildningar.

Tandsköterskeyrket är ett ansvarsfullt arbete. Vi har en gedigen yrkesutbildning i ryggen och våra erfarenheter i händerna. Tandsköterska är ett kvinnodominerat yrke och det är tydligt att detta avspeglas i hur det värderas lönemässigt. Vår yrkeserfarenhet måste löna sig mer och lönespridningen måste öka. Vem vill annars bli framtidens tandsköterskor?

Frustrerad

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut