Batterifabriken skapar en del frågetecken.
Batterifabriken skapar en del frågetecken. Foto: Ole

Insändare: Det finns vissa frågetecken som måste redas ut

Optimismen växer vad gäller Northvolts etablering i Skellefteå. Som det ser ut i dag, kommer bulletinerna runt finansieringen att innebära oerhört mycket för vår bygd.

När riksmedia börjar tala om batterifabriken som den viktigaste industrinyheten inte bara i Sverige utan i även Europa under detta år. Var det nog många som gnuggade sig i ögonen, inte minst vi som i dag bor i en bygd, där det ofta varit lite svåra att identifiera oss på riksnivå.

Samtidigt är det väl hög tid att beslutsfattare och planerare på alla nivåer, hänger med i utvecklingen. Hur ska man klara försörjningen av arbetskraft, bostäder, kommunikationer, sjukvård och andra basala behov?

Här finns anledning vara lika alerta som Northvolt. Lyckas de skriva kontrakt med storföretag och finansiärer, kan inte samhället i övrigt släpa långt efter.

Det finns några frågetecken som måste rättas ut:

1. Hur påskyndas Norrbotniabanan? Eftersom att den förväntas underlätta transporter över hela Sverige.

2. Borde inte fabriksetableringen sätta fart på Trafikverket? Långbänken runt en förbifart med E 4:an måste väl kunna få en helt ny prioritering.

3. Landstinget har bytt namn till Region Västerbotten. Men vad händer med ritningarna över hur vårt nerslitna lasarett ska moderniseras? Finns det insikt att även där borde man sätta igång med ombyggnationer fortare än man hittills tänkt sig.

4. Rekryteringen av arbetskraft, fixar Northvolt detta själva, eller behövs samarbete med arbetsförmedling och lokala utbildningsanordnare?

5. Bostadsplanering och kvalitet i vår dagliga tillvaro. Det byggs på mycket i innerstaden just nu och rimligen måste detta fortsätta.

Men kan vi bevara och helst utveckla Skellefteå som en miljövänlig bygd, med fortsatt närhet till natur och andra livsviktiga behov som inte alltid är så lätt att värdesätta i pengar.

Stefan Holmberg, Östra Falmark

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut