Foto: PONTUS LUNDAHL / TT /

Insändare: Det blir bara sämre för de äldre

Har de sista åren sett en stor försämring inom hemtjänsten och på äldreboenden. Hemtjänsten har lite tid för sina brukare, skapar oro när det nästan varje gång är olika personer som kommer.

Inom äldreboendena så är det stor personalbrist, utsliten och stressad personal, höga sjukskrivningar och oroliga brukare. Mycket låg bemanning om nätterna, de flesta brukare är oroliga och dementa. En del stölder av läkemedel, personliga ägodelar och pengar avskrivs utan några större utredningar.

Det behövs fler som jobbar inom hemtjänsten och äldreomsorgen, även bättre scheman och bra löneutveckling behövs .

Få se om de blir någon på Skellefteå kommun som svarar på detta?

Anhörig som ser försämringarna

Svar direkt

Eftersom du verkar ha haft en hel del tråkiga upplevelser av kommunens vård och omsorg, är du välkommen att kontakta mig via kommunens kundtjänst, så kan vi prata mera.

Eija Häman Aktell
, avdelningschef vård och omsorg,
 Skellefteå kommun

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut