Foto: Fredrik Varfjell

Insändare: Corona – det är vi som offras när skolorna håller öppet

Jag är en av alla dem som just nu funderar på vem som offras när grundskolorna ska hållas öppna. Uppenbarligen föreligger en enorm risk att skolbarn kan föra coronasmittan vidare till sina äldre släktingar, men att lärare inte behöver vara så oroliga. Hur går det ihop?

Är alla lärare unga och saknar underliggande sjukdomar, ingen som har högt blodtryck eller nedsatt immunförsvar? Kanske går det här helt i linje med att vi alla ska bli smittade för att uppnå flockimmunitet? Även lärare kan ha äldre släktingar som de stöttar i vardagen, vilket nu blir omöjligt av rädsla för att smitta ner dem.

Många elever åker med vanlig kollektivtrafik till skolan. Finns det inga andra passagerare på bussarna? Inga äldre utan bil? På rasterna brukar det gå omkring hyfsat stora grupper av elever på de lokala matbutikerna i jakt på ersättning för nobbad skolmat. Är de ensamma i butiken? Inga äldre som handlar på dagtid?

Många skolor har cirka åtta obligatoriska badveckor och disponerar samma bassänger och omklädningsrum som sedan besöks av äldre som vill motionera. Går alla barn direkt hem från skolan när de slutat för dagen? Knappast. Många går till sina kompisar, eller tar ett varv på stan. Kanske därför andra länder stänger ner sina skolor, för att minska spridning.

I slutänden är det många fler än lärarna som påverkas av öppna skolor, även om det är pedagogerna regeringen uppenbarligen lägger ansvaret för barnomsorg på. Sveriges linje går snart emot alla andra länders omsorg om sina befolkningar.

Det kommer en tid efter corona, en tid då det svenska folket och omvärlden kan utvärdera detta grymma experiment som regeringen nu utsätter mängder av lärare, elever och övriga samhällsmedborgare för genom att hålla skolor öppna.

Kunskapens pris

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut