Foto: Lars Eriksson

Insändare: Busstrafiken – varför ska vi betala för något som inte fungerar?

Varje dag Klockan 07.57 är det meningen att min dotter ska åka buss från Norrvalla, men den är alltid tio minuter försenad. Ibland är det så att hon inte ens ryms på bussen utan får vänta på nästa buss. Detta innebär att hon inte hinner med bussen till Sunnanå klockan 08.15.

Förklara för oss varför vi ska betala för något som helt klart inte fungerar. Förklara även varför så många måste stå i bussen och varför den har så bråttom att passagerarna inte hinner kliva av.

Irriterad Skelleftebo

Svar direkt

Vi är medvetna om att vi dras med förseningar på linje 1. Anledningen till detta är bland annat trafiksituationen efter de stråk denna linje passerar i nämnda tider. Det är också allmänt känt att vi dragits med resursbrist under denna höst, något som naturligtvis speglar av sig när det gäller denna typ av problem.

Att det förekommer stående resenärer i lokaltrafiken, i Skellefteå samt i övrig lokaltrafik i landet, är helt normalt. De fordon som köps in för detta ändamål är anpassade och godkända för detta. Men det ska självklart finnas tid för resenärer att kunna ta sig ut vid sin hållplats.

Vårt fokus är just nu att öka turtätheten på linje 1 till varje kvart under peaktid, och på så sätt öka utbud. Detta möjliggör en snabbare hantering vid lastning av resenärer. Körtiden däremot är en svårare nöt att knäcka, då även bussarna står i samma köer som övrig trafik.

Kristoffer Hedenström, trafikchef samt tillförordnad vd, Skellefteå buss

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut