Sommarens brand på Degermyrans avfallsanläggning.
Sommarens brand på Degermyrans avfallsanläggning. Foto: Carina Kvist/frilans

Insändare: Brandrisk – olyckligt att lagra grovsopor

Numera hämtas grovsopor en gång per år. Det är rimligt, men jag vänder mig mot att hämtningen sker under våren. Grovsopor på Degermyran sparas till hösten. Detta för att Umeå inte vill ha så stora mängder under försommaren och därmed har dyrare avgifter under den perioden. I somras brann det på Degermyran och det var då ytterst olyckligt med den stora mängden sparade sopor.

En annan nackdel med hämtning på våren är att det är svårt att hinna plocka ihop sopor, åtminstone för oss i början av hämtningsperioden. Det är under den varma årstiden som det städas vindar och förråd. Då när det samlas som mest sopor vore det bra få skicka iväg dem under hösten.

Jag vill veta hur ni på kommunen tänkt då ni bestämt att hämtning ska ske på våren. Finns möjlighet att ni tar saken under nytt övervägande och beaktar mina argument?

Boende väst på stan

Svar direkt

Vi har försökt att lyssna på argumenten om vilken period som är bäst för insamling av grovavfall och de önskemål som har kommit fram i diverse kunddialoger är att våren är bättre än hösten. Många vill vårstäda och då känns det naturligt att insamlingen sker under denna period. Men ingenting är satt i sten och det är något vi får utvärdera under de kommande säsongerna.

I avtalet mellan Skellefteå kommun och Umeå Energi regleras vilka mängder som får levereras per månad. Eldningssäsongen för brännbart verksamhetsavfall är hos Umeå Energi mellan oktober och april. Flera olyckliga faktorer medförde dock att lagret av brännbart verksamhetsavfall var stort denna sommar, vilket tyvärr innebar en storbrand på Degermyran.

Agneta Lantto-Forsgren, verksamhetschef avfall, Skellefteå kommun

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut