Foto: JESSICA GOW / TT

Insändare: Besparingar i skolan – Nu är det kört för mitt barn

Har du precis som jag ett barn med svårigheter att klara skolan? Kanske ett barn med läs- och skrivsvårigheter eller svårt med matte. Kanske ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPS) som ställer till det för barnets inlärning.

Nu har Skellefteå kommun återigen bestämt sig för att spara pengar på skolan, på våra barn, på deras framtid. Budgetar ska hållas och det ska skäras ner på personal. Så pass att de knappt får ihop personal för att klara timplanen, våra barns garanterade undervisningstid.

För de barn som har lätt för att lära kommer det knappt att göra någon skillnad. Visst, i allt större grupper blir de sedda mindre och får säkerligen mindre hjälp av sina allt färre lärare. Men de kommer förmodligen ändå att nå målen. Kanske inte överträffa dem, men ändå nå målen. Kanske inte bli sitt bästa jag, men ändå nå målen.

För mitt barn som har svårigheter att nå målen och som hade det redan innan hennes framtid blev för dyr för kommunen – för henne är det kört. Allt stöd hon fick tidigare har dragits in, all möjlighet till hjälp att nå målen. Idag är hon inte viktig, inte viktigare än att man kan spara in på hennes framtid. Skellefteå kommun väljer budget i balans före mitt barns framtid.

Vill vi verkligen ha det så här? Ska vi acceptera att det här händer?

Det räcker nu

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut