Foto: BJ÷RN LARSSON ROSVALL / TT

Insändare: Antibiotikan kan bli verkningslös

EU-tjänstemän är både glada och stolta över att de har lyckats förhandla fram handelsavtal med Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Ett liknande avtal har även undertecknats med USA. Avtalen innebär att stora mängder kött, både nöt och fågel, ska slussas in i EU.

EU:s egna riktlinjer säger att ”produkter som kan vara skadliga för människor får inte importeras till EU”. Då EU inte har någon kännedom om vilken kvalitet köttet håller, har de nu handlat tvärt emot sina egna riktlinjer.

Norden tillhör de länder som tillsätter låga halter av antibiotika i djurfoder, EU avsevärt mer och övriga världen enormt mycket mer. De båda avtalen är olyckliga av två anledningar: dels kommer billigt kött att konkurrera med EU:s bönder, men vad värre är att avtalen kommer att försvåra kampen mot de antibiotikaresistenta bakterierna.

Visserligen kan den svenska exporten öka, men till det ska läggas att det blir betydligt ökad risk för att allt fler antibiotikapreparat blir verkningslösa.

Ragnvald Nilsson, Bureå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut