Hur ska vi sköterskor kunna ge en trygg vård till våra äldre?

Foto: Martina Holmberg / TT

Vi undersköterskor på ett äldreboende i Skellefteå kommun började efter nyår, utan förvarning, bokas på andra arbetsplatser än vår egen.

Många av oss har valt att jobba heltid, vilket är vår rättighet och något som kommunen vill.

Därför blir vi enligt kommunens bemanningsgraf övertaliga vissa tider på dygnet, så kallad ”timepool tid”. Vi anser att grafen är för lågt tilltagen för vi ska hinna med det lilla extra - så som aktiviteter.

Vad innebär detta för våra äldre?

Kommunen eftersträvar kontinuitet utifrån kontaktmannaskapet vilket innebär att den äldre ska få vård av samma personal och då i första hand av sin kontaktperson.

När vi ska befinna oss på olika arbetsplatser blir detta därför svårt att uppfylla.

Vi på särskilt boende arbetar med svårt fysiskt och psykiskt sjuka människor. När vi kommer till ett nytt ställe, utan inskolning och god personkännedom, har vi ingen möjlighet att uppfylla kraven utifrån bemötandeplaner och genomförandeplaner.

Den boende får i allt högre grad också träffa personal som befinner sig under oerhörd stress. När man inte har kontroll över sin arbetssituation ökar stressnivån och personalen drabbas av ohälsa. Den utlånade personalen stressas liksom ordinarie personalen som får kollegor som saknar specifik kunskap om de boende.

Att bemöta en människa med demens kräver stor personkännedom. Vi går in i olika roller beroende på vilken vårdtagare vi ska ge omsorg och utifrån deras dagsform. Den rollen blir omöjlig i dessa situationer.

En annan risk med denna utlåning är att larmsystemen inte fungerar på samma vis på alla boenden, detta medför ökad olycksrisk.

Vi förstår att allt handlar om ekonomi, men nu får det räcka med besparingar om vi ska kunna ge en trygg och säker vård.

Timepooltiden måste få användas på arbetsplatsen av den kompetenta och engagerade personal som vi faktiskt är, så att de äldre kan få leva livet bäst möjligt.

Frustrerade undersköterskor

Insändare: Agera nu, annars lämnar undersköterskorna äldreomsorgen
Skamligt att se hur de äldre har det
Insändarna talar om hur det är inom äldreomsorgen
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut