Fritt skolval lika med fri skolskjuts?

Men tanke på att det på insändarsidan diskuterats om regler för skolskjutsar har jag en fråga.

Hur ser bestämmelserna ut kring våra friskolor?

Var går gränsen där för skolskjuts? Med buss/taxi? Är det ett kommunalt eller privat ansvar?

Vi har fritt skolval så i praktiken så kan det finnas föräldrar i Lövånger som kommer att välja att låta barnen gå på Engelska skolan i Skellefteå.

Skattebetalare

Svar direkt:

Så här fungerar det med skolskjuts. De elever som går på våra friskolor behandlas på samma sätt som elever som har valt en kommunal skola.

Vid val av en annan skola än den som kommunen anvisar plats till, så går det att få skolskjuts om eleven skulle ha haft rätt att få skolskjuts till den skola som kommunen anvisat till.

Skolskjutsen får inte bli dyrare för kommunen, varken till friskolan eller till den skola som eleven väljer, än den hade blivit till den anvisade skolan.

Har eleven inte rätt till skolskjuts, så får eleven heller inte skolskjuts om den väljer att göra ett fritt val till en annan skola. Du kan läsa mera om reglerna för skolskjuts på www.skelleftea.se/skolskjuts

Monika Johansson, stabschef, skolkontoret, Skellefteå kommunAnmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut