Färdtjänst - inte för alla som behöver den

Jag ser med glädje och hopp att Kristdemokraterna i Skellefteå på ett möte tagit upp frågor gällande äldreomsorgen.

Det gäller dels färdtjänsten dels den nya busstationen.

För äldre och yngre med vissa behov är färdtjänst ett viktigt förutsättning för att kunna vara med i olika aktiviteter.

Idag är restriktionerna så hårda att de flesta inte får den hjälp de behöver. Dessutom måste man betala 1 200 kronor för ett läkarutlåtande, och dessa behålls av landstinget om det blir avslag. Tänk om inte denna summa fanns kvar när man betalat sina ordinarie utgifter.

Så till busstationen. Politikerna, som planerade densamma, kan inte ha tänkt på dem som brukar använda sig av dylika samfärdsmedel. Alltså resande utan bil av olika anledningar.

Väntsalen, som i dag används av narkomaner vilka borde få vård på andra inrättningar, ligger långt ifrån bussarnas hållplatser. Har du lyckats få färdtjänst kommer du till väntsalen, men där är det stopp. Eftersom chauffören inte får köra fram till bussarna kan jag inte göra någon bussresa.

Tack till Kristdemokraterna som tar upp dessa för många så viktiga frågor.

Sist: Har inte våra kommunalpolitiker kunskaper och insikter så att de kan se konsekvensen av beslut som tas?

Eller är det bara tankarna på kulturhus och batterier som rör sig i deras huvuden?

Ulla Martinsdotter, Skellefteå

Vi funktionshindrade ska inte betala kommunens byggen
Färdtjänst hett ämne hos KD-seniorer
Skur av frågor om färdtjänstregler
Många drabbas när färdtjänst inte fungerar
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut