Socialdemokraterna besvarar skribentens kritik mot att partiet går emot broomröstningens resultat. Kommunalrådet Lorents Burman (S) vid presskonferensen den 22 maj 2017.
Socialdemokraterna besvarar skribentens kritik mot att partiet går emot broomröstningens resultat. Kommunalrådet Lorents Burman (S) vid presskonferensen den 22 maj 2017. Foto: Jeanette Lövgren

Att inte följa folkomröstningens resultat är svika väljarna

Det är drygt fyra år sedan den omtumlande folkomröstningen i maj 2014 om byggande av en ny centrumbro. Valdeltagandet var 51,74 procent och en klar majoritet (61 procent) röstade nej till en ny centrumbro vid Nordanå.

Inför den rådgivande folkomröstningen lovade Socialdemokraterna, Vänstern och de andra politiska partierna i Skellefteå kommun att följa resultatet om valdeltagandet blev över 50 procent.

Under en presskonferens den 22 maj 2017 framgår att centrumbron i Skellefteå blir av - och bryter löftet till folket. Dagen blev en mycket mörk demokratisk dag för Skellefteå kommuns medborgare; för politiker, för väljare som röstat i folkomröstningen, för tjänstemän och för media, helt enkelt för alla.

Oavsett vad man tycker om centrumbron, både förespråkare och motståndare, så är vi alla stora demokratiska förlorare som har politiker/röstar in politiker, som inte respekterat folkets röst.

När Lorents Burman hävdar att rådgivande folkomröstningar är en färskvara och kan inte gälla för evigt bevisar kommunalrådet sin demokratiska bristande ståndpunkt.

Jag anser att socialdemokraterna har en ledare som inte står upp för de grundläggande demokratiska värderingarna, så länge som de inte överensstämmer med hans egna/partiets åsikter.

Liberalerna och Centern är de lokala politiska partier som kraftigt ifrågasätter hur man ur ett demokratiskt perspektiv bryter löftet till folket efter folkomröstningen.

Citerar en mycket klok kvinna, Astrid Lindgren:

"När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom".

Alla medborgare har ny chans att rösta fram demokratiska politiker/partier som respekterar och följer folkets röst även mellan valen i den kommande valet söndagen den 9 september.

Demokrat

Svar direkt

Efter folkomröstningen avbröts allt arbete med centrumbron såsom projektering, grävning med mera. I annat fall skulle centrumbron redan varit byggd och i bruk sedan januari 2017.

När detta skett så återupptogs återigen utredningar med att hitta alternativa trafiklösningar för centrum. Men precis som alla de tidigare utredningarna från 1970- talet och framåt så har inte trafikplanerare eller externa experter hittat alternativa lösningar.

Lorents Burman kom som kommunalråd att ärva en fråga som politiskt diskuterats i 50 år.

Han sade efter folkomröstningen att det inte går att utesluta en trafiklösning över älven i framtiden om Skellefteå växer.

När uppropet startade i början på 2013 var det få som trodde att Skellefteå på fem år skulle gå mot den samhällsutvecklingen som vi faktiskt gör. Vi är en attraktiv kommun med stark och trygg framtidstro.

Vi ser stora privata miljardinvesteringar. Vi ökar befolkningen, företagen växer, nya etableringar startar, Skellefteå Airports utveckling, bostadsbyggandet, beskedet om Norrbotniabanan, resecentrum och kulturhuset. Lasarettets miljardinvesteringar och Northvolt etableringsbesked med mera. Detta kan genera många tusen nya innevånare.

Denna samhällsförändring påverkar trafiken avsevärt i centrala Skellefteå både för de boende, centrumhandeln, besöksnäringen och alla vi andra.

Vi socialdemokrater lyfte därför frågan om bygget och ser det idag som ett klokt beslut att bygga centrumbron som en del av trafiklösningen i och kring centrum. Vi bygger ett Skellefteå för framtiden som innebär nya beslut utifrån nya förutsättningar!

Östen Lövgren, ordförande för Socialdemokraterna i Skellefteå
 1. Många nya namn i Malås nämnder

 2. Klart med delat styre i Malå

 3. Vänsterpartiet påverkar statistiken

 4. Historiskt – Skellefteborna röstade fram kvinnorna

 5. Valmyndigheten råkade förkorta mandatperioden

 6. Ska ta fram gemensam budget

 7. Oppositionen kritisk till fördelning av poster

 8. Två ordförandeposter till Vänsterpartiet

 9. Rött samarbete i Norsjö de kommande fyra åren

 10. Otrohet och nya värderingar missgynnar S i norr

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Att inte följa folkomröstningens resultat är svika väljarna