Odemokratiska regler vid budgetomröstningen i riksdagen, tycker skribenten
 Odemokratiska regler vid budgetomröstningen i riksdagen, tycker skribenten Foto: Anders Wiklund/TT

Alla partier har inte samma chans

Vid omröstningen om budgeten som hölls den 12 december var den sittande övergångsregeringen bakbundna av ett regelverk som inte tillåter några avgörande ändringar mot den gällande budgeten.

Partier som inte ingår i övergångsregeringen har däremot full frihet att lägga sin budget. I det aktuella fallet kunde det segrande från Moderaterna/Kristdemokraterna läggas fram, med en traditionell borgerlig profil med skattesänkningar framför allt för de rika.

Principiellt borde regelverket göras om så att alla vid ett oklart parlamentariskt läge har möjlighet att presentera sin budget, men att en övergångsbudget gäller så länge som regeringsfrågan inte är löst.

Att det är som det är denna gång är ett faktum. Men med tanke på att motsvarande situation kan uppstå efter kommande val bör regelverket ses över.

Vad som är slående är den tystnad som journalistkåren visat.

Tanken slår mig – skulle det varit lika tyst om en borgerlig övergångsregering suttit med handfängsel medan de rödgröna alternativet (om man nu överhuvud kan tala om något sådant) kunnat presentera sin budget. Jag tror inte det.

Den till leda upprepade ”sanningen” om den vänstersinnade journalistkåren gällde möjligen för 40 år sedan, men definitivt inte idag.

I dag är det de borgerliga tankesmedjorna som i det närmaste har åsiktsmonopol, och tystnaden i ovan beskrivna fall är bara ett exempel på detta.

Sune Marklund, Skelleftehamn


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut