Foto: Lars Eriksson

Insändare: Hemvändaren – flytta inte till Skellefteå

Då.

För ett antal år sedan valde jag och min familj att flytta tillbaka till vår hemstad, Skellefteå. Vi flyttade då från en stor stad till en liten stad. En liten stad som då omgavs av ett skimmer av positiv anda, framtidstro och vilja att expandera och utvecklas.

Fram tills nyligen har jag när jag fått frågor om min nygamla bostadsort svarat i positiva ordalag. Jag har utan att tveka rekommenderat andra som funderat på att flytta till Skellefteå att göra det. Det var då.

Nu.

Det skimmer som bara för något år sedan omgav staden har falnat. Inte helt. Ljusa strålar av hopp kan fortfarande skönjas, företrädesvis öster om staden. Men stora delar av staden ligger insvept i ett tjockt täcke av mörker.

Redan ansträngda verksamheter inom vård, omsorg och utbildning har belagts med stora sparkrav. Detta kommer utan tvivel att påverka alla som på ett eller annat sätt är i beroendeställning till dessa verksamheter, såväl brukare som personal. Barn, sjuka och gamla kommer att få det sämre. Kan jag fortfarande rekommendera andra att flytta hit? Tja, då måste jag nog börja med att ställa några motfrågor:

· Är dina barns trygghet och utbildning viktigt för dig?

· Är det viktigt för dig att du och din familj kan få bra och säker vård vid sjukdom och olycksfall?

· Är det viktigt för dig att kunna få vård och stöd när du blir gammal?

Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan jag tyvärr inte rekommendera Skellefteå som bostadsort. Det är nu.

Slangen

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut