Insatsen vid branden på Degermyran var massiv och brandmän från fem stationer deltog i släckningsarbetet.
Insatsen vid branden på Degermyran var massiv och brandmän från fem stationer deltog i släckningsarbetet. Foto: Christian Mård

I skarpa lägen visar tidningen sin styrka

En av sommarens största lokala nyheter är utan tvekan branden på återvinningscentralen Degermyran i Skellefteå.

Det var under en av sommarens absolut varmaste dagar som elden fick fäste i ett berg av sopor, och ett tjockt moln av giftig rök spred sig långt utanför stadens gränser.

Ett så kallat VMA, viktigt meddelande till allmänheten, skickades ut och människor uppmanades att hålla sig inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Situationen var akut och informationsbehovet var omättligt stort.

Efter storbranden: Återantändning på sophögen
Så ser sopberget ut - det ska ge Umeborna värme i vinter

På redaktionen rådde skarpt nyhetsläge. En pågående nyhetshändelse som den här tar nära nog alla resurser i anspråk. Att det dessutom var mitt i semesterperioden satte ännu mer press på organisationen.

För det var till Norran människor vände sig för att få information. Det vittnar om inte annat de höga trafiksiffrorna på norran.se om. Väldigt många ringde till redaktionen för att få mer information. De var engagerade, ville att Norran skulle göra mer. I många fall kunde det handla om praktiska upplysningar som man annars skulle kunna förvänta sig är en uppgift för någon myndighet, snarare än för en tidningsredaktion.

Sådana här gånger märker man hur viktig många människor tycker det är med en lokal tidning.

En lokaltidnings existens är inte garanterad av någon naturlag.

Det samma ser vi i samband med andra stora nyhetshändelser med direkt påverkan på exempelvis trafiken. Vid en stor olycka är det till Norran man direkt vänder sig. Många gånger deltar läsarna själva i nyhetsarbetet genom att berätta vad de ser och genom att skicka in bilder.

Tyvärr är det betydligt färre, än alla de som sådana här gånger tar del av vår rapportering, som också stöttar vår journalistik med någon form av prenumeration. Men när det bränner till (i bokstavlig mening) så förväntar man sig ändå att den lokala tidningen ska finnas. Tyvärr är man inte beredd att under årets alla andra dagar stötta den samma.

Storbranden på Degermyran är släckt – omfattande efterbevakning väntar

Dock får man inte glömma bort att vi inte är en skattefinansierad myndighet, utan ett företag som är beroende av intäkter för att kunna bedriva en verksamhet. En lokaltidnings existens är inte garanterad av någon naturlag. Det tål att påminnas om då och då.

Därför är jag glad att så många faktiskt ändå vill stötta vårt arbete. Enligt de senaste upplagesiffrorna, som släpptes i mars, kunde vi konstatera att Norran hade ökat sin upplaga med 600 nya kunder. Det var första gången på 25 år som vi kunde redovisa en positiv upplageutveckling.

Så nästa gång en stor nyhet inträffar vet ni vart ni ska vända er.

  1. ”Tidningen har sällan blivit så nedringd”

  2. Resterna från sopbranden blir kvar i Skellefteå

  3. I skarpa lägen visar tidningen sin styrka

  4. Efter storbranden: Återantändning på sophögen

  5. Jordbruksmaskin i nyckelroll

  6. Räddningstjänstens insats: Kostnad på halv miljon

  7. Skadestånd mot kommunen diskuteras – så går det till

  8. Så ser sopberget ut - det ska ge Umeborna värme i vinter

  9. Dagen efter på Solbacken: Färskvaror måste kastas

  10. Turistflykt under storbranden

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
I skarpa lägen visar tidningen sin styrka