Hög tid att börja tala seriöst om elöverkänslighet

Den internationella funktionshindersdagen inföll den 3 december, dagen då brister i samhällets tillgänglighet lyftes fram. Vad som utgör hinder varierar naturligtvis mellan olika funktionshindersgrupper. Elöverkänslighet är sedan 1995 ett godkänt funktionshinder.

För elöverkänsliga är det främst den snabba utbyggnaden av trådlös teknik som gör det omöjligt att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. För den som inte har denna begränsning är det säkert mycket svårt att föreställa sig vad det innebär.

Det finns olika svårighetsgrader men den som har grava besvär kan sällan arbeta, besöka affärer, åka kollektivtrafik, gå till biblioteket, delta i konserter och mycket , mycket annat. Den elöverkänslige blir ofta isolerad och fånge i sitt eget hem. Att besöka vårdcentraler eller sjukhus innebär förvärrade besvär.

Symtom kan vara sömnproblem, huvudvärk, yrsel, nedstämdhet, hjärtbesvär och koncentrationsproblem. Dessa symtom är också vanligt förekommande bland många unga idag.

Sverige bör tillämpa de riktlinjer som Europeiska Akademin för miljömedicin har tagit fram om elöverkänslighet. Socialstyrelsens miljöhälsorapport från 2009 visade att andelen vuxna med hälsobesvär av EMF (elektromagnetiska fält) ligger mellan tre och nio procent av Sveriges befolkning. Ungefär lika många som antalet diabetiker. Därför är det dags att börja tala seriöst med varandra om elöverkänslighet.


Ulla Eriksson, Skellefteå

Lokalföreningen protesterar mot 5G
Insändare: All strålning kan vara farlig - men farligast är den vi själva skapat
Sommar, sol och fula påhopp
Bejaka inte hittepå-diagnoser
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut