Foto: Berit Roald/NTB scanpix/TT

Viktigare än någonsin att uppfattas som företagsvänlig

Debatt. Ett bra företagsklimat är viktigt för kommuner i allmänhet, men kanske för tillväxtkommuner i synnerhet. Därför ser Sverigedemokraterna det som självklart att förändra de rådande prioriteringarna och motarbeta de företagsfientliga tendenserna.

Egentligen borde förutsättningarna vara bättre än någonsin med ett enormt kommunalt investeringstryck och en stor lovande industrietablering på ingång.

Ändå sjunker Skellefteå i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Vi sverigedemokrater frågar oss varför?

Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag, en statistisk jämförelse där Skellefteå kommun länge legat i det sämre skiktet.

I den senaste mätningen sjönk Skellefteå 42 platser, till plats 221. Därmed tillhör vi de 70 av Sveriges 290 kommuner där företagsklimatet upplevs som allra sämst.

Undersökningen beskriver problembilder som kan antas bottna i politiska ideal. Till de stora problemen hör upplevd konkurrens från kommunen, dåliga politiska attityder till företagande och undermåliga lösningar när det kommer till kommunal infrastruktur. Infrastruktur är samtidigt vad kommunen särskilt framhåller sig satsa på.

Vi tror att näringslivet, betydligt effektivare än kommunen, kan gå i täten för skapandet av nya arbetstillfällen.

Motiven bakom företagarnas ställningstagande kan alltså inte förklaras med att det saknats ekonomiska volymer, vilket snarare antyder att det handlar om prioriteringar.

Ett bra företagsklimat är viktigt för kommuner i allmänhet, men kanske för tillväxtkommuner i synnerhet.

Därför ser Sverigedemokraterna det som självklart att förändra de rådande prioriteringarna och motarbeta de företagsfientliga tendenserna.

Vi sverigedemokrater vill ge lokala företagare bättre möjligheter att utvecklas; bättre möjligheter att delta i lokala upphandlingar, mindre byråkrati och bättre möjligheter att få komplettera det kommunala tjänste- och serviceutbudet där så är lämpligt.

Vår vilja att begränsa de kommunala investeringarna kallas bakåtsträvande av våra politiska motståndare. Men de förstår inte vår skiljelinje mellan kommun och näringsliv.

Om vi ser kommunens viktigaste uppgift vara att garantera välfärd, ser vi det lokala näringslivet som den viktigaste faktorn för kommunal tillväxt.

Vi tror att näringslivet, betydligt effektivare än kommunen, kan gå i täten för skapandet av nya arbetstillfällen, och därmed bli en motor för ökad inflyttning och en växande stad. Men får vi inte bort det omvända synsättet kommer företagsklimatet aldrig att bli bättre.

Vi får inte glömma att de allra flesta arbetstillfällena skapas i småföretag.

För framtida tillväxt har det aldrig varit viktigare för kommunen att upplevas som företagarvänlig i en bred bemärkelse, och öppen för att både kunna lita på och uppskatta vårt lokala näringsliv.

Dit når vi aldrig med en ”kommunen-kan-bäst-attityd” i alla sammanhang, särskilt inte där det hade varit rimligare att låta näringslivet bidra till utvecklingen.

Markku Abrahamsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Skellefteå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut