Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi ser det som en självklarhet att ta ansvar

Debatt. Vi är sannolikt många som funderar på klimatet och vart det är på väg. Inom textilservicebranschen ser vi det som en självklarhet att ta ansvar.

Sommarens värme och värmerekord påminner oss om de klimatutmaningar som världen står inför.

Rapporter om inlandsis på Antarktis, som smälter allt snabbare, har varvats med nyheter om vattenbrist i Sverige, eldningsförbud och skogsbränder.

Vi är sannolikt många som funderar på klimatet och vart det är på väg.

Inom textilservicebranschen ser vi det som en självklarhet att ta ansvar. Under våren tog till exempel Örebro Tvätt sin nya biogaseldade anläggning i bruk.

Bara den innebär en minskning av oljeanvändningen med 100 kubikmeter. Anläggningen är även ett bra exempel på hur textilservicebranschen är en del av den cirkulära ekonomin där matavfall blir biobränsle som kan användas för att ge rena kläder, mattor och lakan.

Örebro Tvätt är bara en av flera anläggningar som genomfört liknande bränslebyten. I flera fall med stöd från Naturvårdsverket och satsningen Klimatklivet. Genom sådana satsningar blir det i allt högre utsträckning lätt att göra rätt – vilket är ett måste för att åstadkomma snabba förändringar.

Förändringarna kan också föra annat gott med sig. I en ny rapport från Nordiska Ministerrådet har ett antal personer, på ledande positioner i nordiska företag, intervjuats om sin syn på klimatarbete. Rapporten visar på en tydlig samsyn kring sambandet mellan minskad klimatpåverkan, ökad vinst och ökad konkurrenskraft.

Mycket ligger i ett cirkulärt tänkande, och minskad resursförbrukning, där det fortfarande kan finnas stor potential i att effektivisera. I ett examensarbete från Luleå tekniska universitet på en tvätterianläggning anges att mer än en femtedel av den energi som i dag används kan återvinnas från processvattnet.

En aktör som sedan länge tagit fasta på det cirkulära tänkandet är Hr Björkmans Entrémattor AB. Där används regnvatten i tvättprocesser och 98 procent av vattnet i anläggningen recirkuleras. Dessutom är företaget fossilbränslefritt. Satsningarna belönades tidigare i år med Sveriges tvätteriförbunds hållbarhetspris.

Det finns självklart andra goda exempel. Tack vare smarta energilösningar är TvNo Textilservice i Norrköping ett helt fossilfritt tvätteri. Redan 2009 började företaget gå över till förnyelsebart bränsle i fordonen, 2012 till pellets för all drift och uppvärmning samt nu grön el och biogasol.

Berendsen har gått över till biogas på flera anläggningar, Textilia satsar på klimatneutral textilservice och Rikstvätt samarbetar med Solvatten där solenergi används för vattenrening i utvecklingsländer.

Vi ser fördelarna av varje insats. Det är vår väg för att vi ska ta ansvar för våra medarbetare, för samhället och för planeten vi bor på.

Jan Kluge, ordförande Sveriges tvätteriförbund

Tor-Björn Angin, vice ordförande Sveriges tvätteriförbund

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut