Foto: Marcus Ericsson/TT

Vi satsar för att på sikt kunna spara

Replik. I alla rapporter från Migrationsverket inför budgetbeslutet framgick det med yttersta tydlighet att budgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna kraftigt kommer att förlänga handläggningstiderna för alla typer av ärenden under kommande år. Till enorma kostnader.

Replik på Elisabeth Björnsdotter Rahms, M (riksdagsledamot Västerbottens län, ledamot socialförsäkringsutskottet och ersättare arbetsmarknadsutskottet) replik ”Helt enkelt inte seriöst, SD”, publicerad på norran.se söndagen den 27 januari 2019.

Jag vill börja med att tacka Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) för repliken. Det är bra att vi inom det konservativa blocket är överens om att vi behöver ordning och reda inom såväl migrationspolitiken som på Migrationsverket. Där finns det mycket att bygga vidare på.

Jag vill dock påminna Björnsdotter Rahm om att Sverigedemokraterna inte bara satsar en miljard kronor på förvarsplatser, även om det förstås är en viktig del i en trygg och säker asylprocess. De pengarna ska även täcka upp ökade kostnader för ut- och avvisningar, samt förbättrade system för att underlätta omställningen till kommande återvandring.

Utöver detta ville Sverigedemokraterna satsa 200 miljoner kronor på Migrationsverket, medan Moderaterna ville skära ned med 1 235 miljoner. Skillnaden ligger alltså på nästan en och en halv miljard kronor, något som Björnsdotter Rahm verkar ha missat.

Är detta för att vi är oansvariga med medborgarnas pengar rörande migrationspolitiken?

Självklart är det precis tvärtom. I vissa situationer måste man satsa pengar initialt för att kunna spara på sikt.

I detta fall handlar det om att kunna beta av obehandlade ärenden för att under kommande år kunna ställa om och – med en sverigedemokratisk migrationspolitik – kraftigt minska trycket från asyl- och anhöriginvandring.

I alla rapporter från Migrationsverket inför budgetbeslutet framgick det med yttersta tydlighet att budgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna kraftigt kommer att förlänga handläggningstiderna för alla typer av ärenden under kommande år.

Det innebär dels att asylsökande måste vänta längre på sitt beslut, medan svenska skattebetalare försörjer dem med både kost och logi, till enorma kostnader.

Det innebär också att svenska företag, som snabbt behöver utländsk spetskompetens, nu kommer att få vänta betydligt längre, något som borde oroa alla partier som är för ett företagarvänligt klimat. Det är något som Moderaterna och Elisabeth Björnsdotter Rahm, som ersättare i arbetsmarknadsutskottet, borde ta seriöst.

Jonas M Andersson (SD), riksdagsledamot från Västerbottens län, ledamot i socialförsäkringsutskottet

Det behövs minst ett nytt förvar i norra Sverige
Det hade varit klokare att rösta på SD
Helt enkelt inte seriöst, SD
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut