Vi måste alla ta ansvar för morgondagen

Replik. Vi diskuterar inte flygskam. Vi diskuterar klimatkrisen. Vi fokuserar på forskning, fakta och de effekter som vi ser redan nu. Vi fokuserar på de omställningar som krävs, på alla nivåer i samhället, för att bromsa klimatförändringarna. Att strunta i klimatkrisdebatten är verklighetsfrånvänt.

Replik på Hans-Inge Smetanas, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten, och Roland Sjögrens (KD), kommunstyrelsens ordförande i Lycksele, debattartikel ”Västerbotten ska vara en attraktiv region”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 6 februari 2020.

Efter att ha läst Kristdemokraternas debattartikel ”Västerbotten ska vara en attraktiv region” (Norran 6/2 2020) får man en känsla av att Hans-Inge Smetana och Roland Sjögren är två män som i förvirring står kvar på perrongen medan vi andra hoppat på tåget mot framtiden.

I sin debattartikel påstår de att Miljöpartiet och Vänsterpartiet för en diskussion om flygskam som är både märklig och verklighetsfrånvänd.

Men vi diskuterar inte flygskam. Vi diskuterar klimatkrisen.

Vi fokuserar på forskning, fakta och de effekter som vi ser redan nu. Vi fokuserar på de omställningar som krävs, på alla nivåer i samhället, för att bromsa klimatförändringarna. Att strunta i klimatkrisdebatten, och i stället ägna tid åt att argumentera för att man inte ska behöva skämmas över att ta flyget. Det är verklighetsfrånvänt.

Det enda vi verkar vara överens med Kristdemokraterna om är att skam inte hjälper någon. Men vi vet att handling gör det. Det är vår önskan att man inte oreflekterat hoppar på ett flygplan utan att först se över vilka andra transportmöjligheter eller digitala möteslösningar som finns. Framför allt i rollen som politiker.

Vi har aldrig påstått att flyget inte behövs. Men i och med att vår planet blir allt hetare, våra isar smälter och haven stiger så behöver företag, politiker och privatpersoner ta ansvar på flera områden. Ett hållbart resande är ett av dessa områden.

Och förändringen, Hans-Inge Smetana och Roland Sjögren, har redan börjat. Senast i förra veckan kunde vi i Västerbottens-Kuriren läsa om ett rekordår för tågtrafiken. Norrtåg har under 2019 haft en tillväxt på nio procent och över 1,5 miljoner resenärer. SJ rapporterar att resandet från Umeå har ökat med 25 procent.

Människor vill vara en del av omställningen. Många av länets företag, med omarbetade resepolicys och övergripande hållbarhetsarbete, vill vara med och jobba för en mer klimatsmart värld.

Inte minst visar Region Västerbotten i Regionplan 2020–2023 att man är en del av förändringen.

Frågan är varför inte Kristdemokraterna tycks vilja vara med?

Varför slår Kristdemokraterna ifrån sig fakta från forskning?

Vi vill utveckla Västerbotten från fjäll till kust på ett reflekterande, intelligent och hållbart sätt. Vi måste alla ta ansvar för morgondagen, och det kan man bland annat göra genom att fokusera på Agenda 2030 och de globala målen, ett historiskt tillfälle att ställa om till en mer hållbar och rättvis värld.

Sverige räknas som ett av de länder som har bäst möjligheter att nå de globala målen. Vore det inte fantastiskt om vi tillsammans, över partigränser, hjälps åt och ser till att Västerbotten tar täten.

Emma Lindqvist (MP), regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet

LiseLotte Olsson (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Västerbotten ska vara en attraktiv region
Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut