Foto: Britta Stenberg

Vi malåbor borde vara stolta över oss själva

Debatt. Människors engagemang kommer att vara avgörande för hur framtiden formar sig. Det finns många sätt att vara engagerad. I en kommun som Malå, där de flesta känner varandra, borde det vara naturligt och lätt att lyssna, diskutera och göra människor mer delaktiga och på så sätt bidra till framtidstro.

Kommunfullmäktige i Malå valde för en tid sedan de personer som ska ha kommunala förtroendeuppdrag.

Hur ser då framtiden ut?

Vilka möjligheter och utmaningar står Malå inför?

Ja, ska man se på det som har diskuterats den senaste tiden kan man nog påstå att bilden är ganska negativ. Ett antal ”affärer” har förekommit, där kommunens agerande har granskats, ifrågasatts och kritiserats.

Låt mig säga att jag välkomnar granskningar som tittar på hur skattepengar används. En kommun ska tåla kritisk granskning.

Men det finns också andra bilder som vi som bor och verkar i Malå kommun tillsammans har ett ansvar att förmedla.

Möjligheterna att leva ett gott liv i Malå kommun är stora. Historien lär vi oss av. Framtiden formar vi tillsammans.

- Barn och unga

Jämfört med många andra platser uppfattar jag Malå som tryggt, och en plats som erbjuder bra förskola och skola. Det krävs en medveten politik för att kunna erbjuda goda uppväxtvillkor.

- Äldre

Det jag genom äldre anhöriga fått se av Malås omsorgsverksamhet imponerar. Engagerad personal, bra service och inte minst sociala nätverk som ger möjlighet att som äldre vara aktiv på olika sätt. Det ”knakar” lite i välfärdsbygget kring omsorgsfrågorna. Ska förändringar genomföras är det viktigt att alltid informera, lyssna och respektera personal och brukare.

Sammantaget finns det en mängd hot, svårigheter och utmaningar. Men också möjligheter att leva ett gott liv.

- Jobb och näringsliv

För att vara en liten inlandskommun finns det i Malå ett blandat näringsliv med stora aktörer, statlig verksamhet, basindustri och ett antal mindre företag. I Malå finns också stora möjligheter inom besöksnäringen. Här behövs förutom ett antal goda entreprenörer politiska initiativ och beslut.

Dessutom har Malå rennäring och en samisk kultur kopplad till Sveriges sydligaste sameby som med kloka strategier kan bidra till utveckling i hela Malå kommun.

- Engagemang

Det faktum att det runt om i kommunen pågår, planeras och genomförs en rad arrangemang, insatser och investeringar beror i första hand på människors engagemang.

Ska hela Malå kommun kunna utvecklas behövs det engagemang i stort och i smått.

Malå har också ett stort antal människor som under en del av året lever i vår kommun, men som är skrivna någon annanstans. Dessa personer, deras nätverk och kompetens, kan tillvaratas bättre.

Sammantaget ser jag en mängd hot, svårigheter och utmaningar. Men jag ser också möjligheter att leva ett gott liv.

Vi malåbor borde vara mera stolta över oss själva. Vi borde tala om att hos oss finns det plats för fler och hos oss finns det goda möjligheter, oavsett om du är gammal eller ung. Vi måste också våga tala med regeringar (oavsett färg) om våra speciella förutsättningar som liten inlandskommun.

Människors engagemang kommer att vara avgörande för hur framtiden formar sig. Det finns många sätt att vara engagerad. I en kommun som Malå, där de flesta känner varandra, borde det vara naturligt och lätt att lyssna, diskutera och göra människor mer delaktiga och på så sätt bidra till framtidstro.

Som kommunstyrelsens ordförande, från och med årsskiftet, har jag fått förtroendet att under fyra år tillsammans med andra leda mitt och vårt Malå framåt.

Vi kommer att behöva många goda krafter i det arbetet.

Lennart Gustavsson (V), från och med 1 januari 2019 kommunstyrelsen ordförande i Malå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut