Foto: Bertil Ericson/TT

Vi får den fordonspolitik som vi förtjänar

Debatt. De pengar som i dag läggs på elbilssubventioner borde i stället satsas på att få igång en storskalig produktion av subventionerade klimatsmarta drivmedel. Vill vi få förändring måste det vara attraktivt att köpa miljövänliga alternativ.

Miljöfrågan är het.

Vi har fått lära oss om flygskam, båtskam, bilskam, hemester och så vidare.

Att nå målet, ett klimatneutralt samhälle 2045, kräver tydliga politiska beslut.

Vi liberaler har alltid sagt att den som skitar ner mest också betalar mest. Men om vi tittar på de politiska beslut, som tas kring exempelvis beskattning av drivmedel och fordon, så finns det betydligt mer att göra för att liberalernas uppfattning om vem som ska bära kostnaderna ska kunna uppfyllas.

Vi lever i ett avlångt land. Förutsättningarna för att kunna pendla kollektivt varierar stort. Bor du i södra Sverige finns det goda möjligheter att välja kollektiva lösningar. För oss i Norrland är de begränsade. Vi är i betydligt större utsträckning beroende av bil och flyg.

I dag är det elbilar som gäller. I miljödebatten förs de fram som det bästa alternativet. Problemet är bara att ”Svensson” inte har råd med någon elbil.

Staten subventionerar elbilarna med cirka 400 miljoner kronor i år. Men för den som köper en elbil är denna subvention inte avgörande. Därför är frågan: är det rätt använda skattepengar?

Svenska staten subventionerar norsk miljöpolitik. Det är någonting som jag starkt motsätter mig.

Det är det inte. Ungefär sju av tio svenska elbilar hamnar i Norge inom ett år. Med andra ord subventionerar svenska staten norsk miljöpolitik. Det är någonting som jag starkt motsätter mig.

Anledningen till exporten är att elbilar är skatte- och momsbefriade i Norge. Du slipper betala moms på en ett år gammal elbil som du köper i Sverige.

Jag vill se en satsning på alternativ som gör att ”Svensson” kan välja en bil som drivs av ett klimatsmart drivmedel.

Det finns biobensin, biodiesel, biogas, vätgas, E85 med mera. Men staten uppmuntrar inte dessa klimatsmarta alternativ.

Jag vill att de pengar som i dag läggs på elbilssubventioner i stället satsas på att få igång en storskalig produktion av subventionerade klimatsmarta drivmedel. Vill vi få förändring måste det vara attraktivt att köpa något av dessa miljövänliga alternativ.

När det gäller fordonsbeskattningen känns det märkligt att staten uppmuntrar oss att köra vidare med en bil som är tio år eller äldre, som släpper ut mer koldioxid per mil än de nyaste?

Det rätta hade varit att dessa bilar omfattats av samma skatteberäkning. Då hade vi kunnat få en omställning i rätt riktning.

De senaste siffrorna visar att begagnatpriset på bensinbilar ökat med 28 procent sedan den nya fordonsskatten infördes. Det råder brist på bensinbilar i dag.

Som liberal vill jag ha en politik som innebär att den som skitar ner mest också betalar mest.

Staten ska uppmuntra till köp och produktion av bilar som går på alternativa drivmedel. Fordon som vi inte vill ha rullande på våra vägar ska beskattas mera.

Det är hög tid att göra om, göra rätt och ge tydliga signaler.

Jens Wennberg (L), andre vice ordförande regionfullmäktige Region Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut