Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Vi behöver förändra, men också förändras

Debatt. Klimatkrisen kan skärpa vår blick för sådant som har verkligt värde. Den ställer frågan på sin spets om vad vi vågar hoppas på för oss själva, våra barn, barnbarn och deras barnbarn. Den prövar vad vi ytterst litar på. Vi behöver bestämma vilka förändringar vi är beredda till för att vårt gemensamma hem, planeten Jorden, ska hållas beboelig.

Klimatkrisen är den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför.

Den utmanar inte bara politik, ekonomi, naturvetenskap och teknologi utan även kultur och hur vi tror. Det har blivit allt tydligare att klimatkrisen också är en existentiell och andlig kris.

Klimatkrisen kan skärpa vår blick för sådant som har verkligt värde. Den ställer frågan på sin spets om vad vi vågar hoppas på för oss själva, våra barn, barnbarn och deras barnbarn. Den prövar vad vi ytterst litar på. Vi behöver bestämma vilka förändringar vi är beredda till för att vårt gemensamma hem, planeten Jorden, ska hållas beboelig.

Vad är människans roll och ansvar i skapelsen?

Hur kan vi skapa klimaträttvisa, så att inte de som bidragit minst till den globala uppvärmningen drabbas mest av konsekvenserna?

2014 publicerade Svenska kyrkans biskopar ett biskopsbrev om klimatet. Sedan dess har forskningen framskridit och krisen blivit mer påtaglig. Religionsövergripande klimatinitiativ har sett dagens ljus. Klimatkrisens andliga och existentiella karaktär framstår kristallklart.

Hur kan vi skapa klimaträttvisa, så att inte de som bidragit minst till den globala uppvärmningen drabbas mest av konsekvenserna?

Därför ger vi biskopar nu ut ett uppdaterat och reviderat biskopsbrev om klimatet. Här länkas naturvetenskaplig kunskap och samhällsanalys ihop med själavård, teologi och uppmaningar till konkret handling. Den kristna tron är och kan vara en källa till hopp, motståndskraft, mod, kraft och kärlek.

Vi biskopar vill tillsammans lyfta tre perspektiv:

- Klimatneutral kyrka – ett ökat ansvar för vår egen fysiska klimatpåverkan

Svenska kyrkan påverkar klimatet genom resor, kapitalförvaltning, upphandling av varor och samt genom förvaltning av skog och mark. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara klimatneutral senast 2030.

- Bidra till nödvändiga värderingsförändringar och nya berättelser

Klimatkrisen tvingar fram samhällsomställningar. Värderingar omprövas, både individuellt och kollektivt. Vi måste hantera känslor som ångest, vrede, skuld och sorg samtidigt som vi odlar medkänsla och solidaritet. Vi behöver nya berättelser om vad livet i en klimatvänlig framtid kan innebära, materiellt, andligt och existentiellt.

I Svenska kyrkan möts varje vecka människor i alla åldrar för att fira gudstjänst, samtala om livet och stödja varandra. Här finns tillgång till mening och hopp.

- Stå upp för klimaträttvisa

Att praktisera klimaträttvisa innebär bland annat att stödja dem som har sämre förutsättningar, och som drabbas hårdare än vi, att länder och grupper med stor kapacitet och mer resurser bör gå före och göra mera.

Våra uppmaningar till beslutsfattare inom politiken och näringslivet utgår från denna princip. Som en del av den världsvida kyrkan ser och hör vi hur människor som redan lever i utsatthet påverkas av klimatkrisen.

Som biskopar är vi ödmjuka inför de utmaningar som klimatkrisen ställer oss inför. Vi behöver förändra, men också förändras. Vi behöver påminna oss om hur människor och nationer genom historien överträffat sig själva och gjort det som ingen trott var möjligt.

Kristen tro bärs av erfarenheten av att det goda segrar. Det till synes omöjliga kan bli verklighet.

Låt oss arbeta tillsammans, för livets skull.

Åsa Nyström, biskop Luleå stift

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut