EU:s arktiska politik får inte exotifiera och paralysera utvecklingen i norra Sverige, skriver regionrådet Rickard Carstedt (S).
EU:s arktiska politik får inte exotifiera och paralysera utvecklingen i norra Sverige, skriver regionrådet Rickard Carstedt (S). Foto: Heiko Junge/NTB scanpix/TT

Västerbottens sak måste vara Arktis sak

Debatt. EU har en central roll att spela vad gäller stöd till en hållbar utveckling och finansiering av innovation i Arktis. Det är en av anledningarna till varför Västerbotten måste visa stort engagemang i utformningen av EU:s arktiska politik. Risken finns annars att vi går miste om viktiga medel som kan utveckla vår region.

För EU är Västerbotten en viktig del av det europeiska Arktis.

Men Västerbotten måste försäkra sig om att EU:s arktiska politik inte exotifierar och paralyserar utvecklingen i norra Sverige.

Under veckan pågår EU Arctic forum i Umeå, en konferens arrangerad av EU med syfte att diskutera utvecklingen och utmaningar i Arktis och EU:s arktiska politik.

Konferensen är ett så kallat högnivåmöte inom den europeiska unionen och samlar regeringsföreträdare, politiker, företrädare för arktiska regioner och kommuner, urfolk, forskare, studenter och näringsliv från hela Europa.

EU har en central roll att spela vad gäller stöd till en hållbar utveckling och finansiering av innovation i Arktis. Det är en av anledningarna till varför Västerbotten måste visa stort engagemang i utformningen av EU:s arktiska politik. Risken finns annars att vi går miste om viktiga medel som kan utveckla vår region eller att EU:s politik blir hämmande för tillväxten i Västerbotten.

Vi måste bli bättre på att sprida kunskap om hur det är att bo, leva och arbeta i områden med arktiska förutsättningar.

EU:s tre prioriterade politikområden för Arktis är klimatförändringar och skydd av den arktiska miljön, hållbar utveckling i och omkring Arktis och internationellt samarbete kring arktiska frågor.

Från Västerbottens håll ser vi prioriteringarna som relevanta, men ser samtidigt med viss oro på prioriteringarnas begränsningar. Utvecklingen av Arktis, det vill säga utvecklingen av Västerbotten, handlar om så mycket mer än klimat, hållbarhet och internationell samverkan.

Vi måste bli bättre på att sprida kunskap om hur det är att bo, leva och arbeta i områden med arktiska förutsättningar som kallt klimat, känsliga miljöer, långa avstånd och liten och gles befolkning, såväl som i växande arktiska städer.

Enligt oss måste EU:s arktiska politik omfatta:

- Investeringar i digital- och transportinfrastruktur för att utveckla och koppla samman människor och samhällen inom Arktis med övriga Europa och världen.

- Fler initiativ till platsbaserad utveckling och kommersialisering av smarta lösningar på arktiska utmaningar. Här kan Västerbottens spetskompetens inom glesbygdsmedicin nämnas.

- Goda förutsättningar och kapacitet för innovationer och internationalisering inom näringsliv och offentlig sektor, särskilt inom de områden där Västerbotten har komparativa fördelar.

- Närmare samarbeten med universiteten för att skapa bättre förutsättningar för innovation, smart specialisering och kompetensförsörjning.

- En tillväxtvänlig klimatpolitik där hållbar utvinning och förädling av naturresurser kan kombineras med ekonomisk tillväxt i Västerbottens lokalsamhällen.

Region Västerbottens hållning i den Arktiska politiken utgår från den Arktiska agenda som är antagen i politisk konsensus vid regionstyrelsen under 2018.

Vi ser ett behov av att bevaka EU så att den arktiska politiken inte agerar exotifierande av norra Sverige och paralyserande av den regionala utvecklingen.

Detta vill vi göra i så stor samverkan som möjligt inom Arktis.

Det som är viktigt för Västerbotten måste vara viktigt för det europeiska Arktis.

Rickard Carstedt (S), regionråd Region Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut