Bättre förutsättningar
Bättre förutsättningar Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Våra förutsättningar har aldrig varit bättre

Debatt. Under Almedalsveckan har intresset för Västerbotten och norra Sverige varit stort. Vi behöver fortsätta hjälpas åt med det utåtriktade arbetet för att få fler investeringar att hitta hit. Det är ett konstant arbete som vi har att förhålla oss till. Men det är i ett läge där förutsättningarna för Västerbotten ser bättre ut än någonsin tidigare.

Almedalsveckan är över.

Tack alla inblandade: det civila samhället, politiken och förvaltningar, näringslivet, akademin och utbildningsväsendet.

Det finns få tillfällen under året där vi har möjlighet att tillsammans lyfta vårt län som under Almedalsveckan.

I en tid av ökad global konkurrens om företag, jobb, invånare, besökare och investerare så behövs fler partnerskap och mer samarbete. Omvärldens förståelse för vår regions särskilda utmaningar och möjligheter kommer inte att uppstå ur tomma intet. Det krävs att vi själva tar ansvar. Vi behöver hjälpas åt och dela med oss av våra insikter, vår erfarenheter och kompetens.

Regionerna i norra Sverige har toppat tillväxtligan fyra år i rad. Få regioner i Norden har samma attraktionskraft nu när framtidsbranscher växer fram.

Vi ska vara stolta över det framgångsrika arbete som skett under flera år och som placerat oss på kartan.

Västerbotten är en eftertraktad partner inom en rad olika områden: medicin, e-hälsa, energi, grön teknik, ny industri, bioekonomi, kreativa näringar och turism.

Vi ska vara stolta över det framgångsrika arbete som skett under flera år och som placerat oss på kartan. Nu kan vi bygga vidare på tillsammans.

Trots det står Västerbotten inför enorma utmaningar, inte minst vad gäller infrastruktur och kompetensförsörjning. Det är områden där vi behöver samarbeta med andra för att locka fler investeringar till länet, för att hitta nya och smarta metoder och för att skapa attraktiva livsmiljöer för människor att bo och leva i.

Under Almedalsveckan har intresset för Västerbotten och norra Sverige varit stort. Vi behöver fortsätta hjälpas åt med det utåtriktade arbetet för att få fler investeringar att hitta hit. Det är ett konstant arbete som vi har att förhålla oss till. Men det är i ett läge där förutsättningarna för Västerbotten ser bättre ut än någonsin tidigare.

Potentiella stora investeringar, fler företagsetableringar, ett påskyndande av planen för Norrbotniabanan, tätare samarbeten för bättre kompetensförsörjning och lösningar på hälso- och sjukvårdens problem är ett urval av resultaten från Västerbottens närvaro vid Almedalsveckan i Visby.

Exempelvis står ett flertal kapitalstarka aktörer redo att investera i bostäder och företag i Västerbotten.

Givetvis är inte arbetet färdigt i och med detta. Nu tar nya processer vid. De överläggningar vi haft under veckan behöver vi ta vidare och följa upp i höst.

Rickard Carstedt (S) tillträdande regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Västerbotten.

Tomas Mörtsell (C) kommunalråd i Storuman och regionala utvecklingsberedningens förste vice ordförande Region Västerbotten.

Nicklas Sandström (M) oppositionsråd och regionstyrelsens förste vice ordförande Region Västerbotten.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut