Foto: Fredrik Sandberg/TT

Välfärdssektorn kan bli ännu bättre på omställning

Debatt. Förra året sades 113 personer i Västerbottens välfärdssektor upp på grund av arbetsbrist. För att kommuner och regioner ska kunna ge bra samhällsservice i framtiden behöver de ha välutbildade medarbetare och större beredskap inför förändringar, skriver Omställningsfondens vd Lars Hallberg.

Tack vare teknikutveckling, globalisering och ökade kompetenskrav förändras arbetsmarknaden snabbt.

Även omständigheter som konjunktur, befolkningsutveckling och flyktingvågen hösten 2015 påverkar arbetsmarknaden.

Förra året sades 113 personer i Västerbottens välfärdssektor upp på grund av arbetsbrist. En majoritet av dessa arbetade på boenden för ensamkommande flyktingbarn, så kallade HVB-hem.

Många kommuner krymper den här verksamheten kraftigt.

HVB-hemmen visar tydligt välfärdssektorns behov av omställning. När samhällets behov förändras är det viktigt att den snabbt kan ställa om och att de anställda kan få stöd.

Omställningsfondens uppdrag är att stötta anställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist i kommuner och regioner. De som sagts upp får individuell rådgivning och hjälp med insatser som leder till ny sysselsättning. Det kan till exempel handla om praktik, utbildning eller hjälp att starta eget företag.

Under 2018 anmäldes 1 412 personer till Omställningsfonden. Av de personer som lämnade Omställningsfondens program under 2018 fick 81 procent ett nytt arbete. Ytterligare tio procent började studera. Detta visar på vikten av att ta hjälp av en omställningsorganisation när välfärdssektorn tvingas säga upp medarbetare.

Precis som inom all annan verksamhet måste välfärden kunna anpassa sig utifrån nya förutsättningar. Samtidigt ska medarbetare som sägs upp få ett bra stöd.

De anställda som genom Omställningsfonden fått träffa en rådgivare hittar ofta andra betydelsefulla sysselsättningar. Exempelvis har en person som arbetat på HVB-hem i Jönköping efter kompetensutveckling bytt spår och arbetar nu med heminredning. En HVB-anställd i Skara fick stöd för en utbildning till busschaufför och arbetar nu heltid med det.

Behovet av omställning kommer att öka, inte minst inom välfärden.

När verksamheter behöver förändras har du som arbetsgivare goda möjligheter att påverka framtiden för de medarbetare du måste säga upp. Möjligheter kan också finnas att kompetensutveckla till annat arbete i stället för att säga upp.

Vi uppmanar därför alla arbetsgivare inom välfärdssektorn i Västerbotten att ta hjälp av oss oftare, både för er egen och för era medarbetares skull.

Lars Hallberg, vd Omställningsfonden

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut