Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trots att trafiken ökar minskar utsläppen

Debatt. Det verkar som Sveriges kommuner och regioner går i otakt med tiden. Det har blivit på modet att tala om ett transportsnålt samhälle. Men både statistiken och människors uppfattning talar emot detta synsätt. Samhället borde inrikta sig på att planera för minskade utsläpp, inte för färre transporter och resor.

De senaste decennierna har det skett en explosionsartad utveckling på transportområdet. Tekniken har blivit effektivare, kostnaderna har minskat.

De allra flesta personresor och godstransporter görs på väg. Personbilens flexibilitet är svårslagen. Det är ingen tillfällighet att åtta av tio resor sker med bil.

Trots att trafiken ökar minskar utsläppen. Detta är möjligt tack vare effektivare motorer och nya bränslen. På sikt kommer troligen vägtrafiken att vara helt utsläppsfri.

Ändå planerar politikerna för att minska resandet, särskilt vägtrafiken. Enligt en studie som KAK gjorde 2016 planerar över 90 procent av landets kommuner för minskad bilism.

Det finns dock inget som tyder på att behovet av transporter kommer att minska i framtiden.

För att undersöka hur svenska folket ser på frågan gjorde KAK en Skop-undersökning. Vi frågade om behovet av resor och transporter kommer att minska, öka eller vara oförändrat.

En tydlig majoritet av svenskarna (71 procent) tror att behovet kommer att öka. Bara en av tio (nio procent) tror på ett minskat rese- och transportbehov. Övriga (20 procent) tror att behovet kommer att vara oförändrat. Mönstret gäller oavsett kön och/eller åldersgrupp.

Bland alla partiers sympatisörer finns en stor majoritet som tror att rese- och transportbehoven kommer att öka.

Såväl personer som bor i storstadsområden som i övriga Sverige är av samma uppfattning.

Det verkar som Sveriges kommuner och regioner går i otakt med tiden. Det har blivit på modet att tala om ett transportsnålt samhälle. Men både statistiken och människors uppfattning talar emot detta synsätt. Samhället borde inrikta sig på att planera för minskade utsläpp, inte för färre transporter och resor.

Här kan Sverige bidra med forskning och utveckling. I en alltmer globaliserad värld är det bästa vi kan göra för framtiden att skapa ett samhälle där både miljön och mobiliteten värnas.

Det är en chans vi inte får missa.

Anders Ydstedt, ordförande expertrådet, Kungliga Automobilklubben (KAK)

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut