Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Sverige ska bestämma över svenska skogar

Debatt. Den som inte brukar skogen saknar kunskap om hur den ska regleras. Därför är det viktigt att beslut som påverkar den svenska skogen fattas i Sverige. Dessvärre såg vi under den förra mandatperioden i Europaparlamentet att lagstiftning i allt större utsträckning hotade det svenska självbestämmandet.

Skogen är en av Sveriges största och viktigaste naturtillgångar.

Skogen bidrar till svenska jobb, till skatteintäkter och står för en stor del av vår export. 2018 var exportvärdet på skogsnäringens produkter 145 miljarder kronor. Därtill spelar skogen en nyckelroll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Sverige och den svenska skogen är unik i en europeisk kontext. Vi har en lång tradition av aktivt skogsbruk och har fördubblat avverkningen under de senaste hundra åren. Men det innebär inte att skogen försvinner – tvärtom. Virkesförrådet har ökat med över 90 procent sedan 1900-talets början. Det kan jämföras med många europeiska länder som knappt har någon skog kvar.

Den som inte brukar skogen saknar kunskap om hur den ska regleras.

Den som inte brukar skogen saknar kunskap om hur den ska regleras. Därför är det viktigt att beslut som påverkar den svenska skogen fattas i Sverige. Dessvärre såg vi under den förra mandatperioden i Europaparlamentet att lagstiftning i allt större utsträckning hotade det svenska självbestämmandet. Det inskränker svenska skogsägares möjligheter att bruka sin egen skog.

I Bryssel kommer skogsfrågan fortsatt att vara aktuell i takt med att fler länder måste lägga om politiken för att nå sina klimatmål. Tyvärr är det många länder som helt missförstår hur skogen bäst används för att klara klimatambitionerna. I stället för att bruka skogen vill de begränsa avverkningen så mycket som möjligt. Det är fel väg att gå.

Därför är det viktigare än någonsin att vi svenska ledamöter i Europaparlamentet står upp för självbestämmandet och säkrar förutsättningarna för de produkter som kommer från skogen. Det innebär att vi svenskar inte bara måste rösta rätt. Vi måste också få våra europeiska systerpartier att förstå värdet av aktivt skogsbruk.

Här har inte minst Miljöpartiet en utmaning. Deras partigrupp är oftast den som försöker inskränka det svenska självbestämmandet.

Moderaterna har tagit strid, och kommer att fortsätta att ta strid för Sveriges skogsbruk, för vår rätt att bestämma över skogen och för äganderätten.

Vi vill öka skogsproduktionen och byta ut större volymer fossilbaserade produkter mot biobaserade.

Moderaterna driver en lantbrukspolitik som placerar människan i centrum och skapar förutsättningar för en levande landsbygd med ett fortsatt svenskt hållbart skogsbruk.

Det tjänar alla på, inte minst miljön och klimatet.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut