Skolan är avgörande för social utjämning och lika livschanser.
Skolan är avgörande för social utjämning och lika livschanser. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sverige behöver ett starkt liberalt parti

Debatt. Sverige behöver ett starkt liberalt parti. Vi vill låta västerbottniskt frisinne forma politiken i stället för kortsiktiga och spektakulära utspel.

Västerbotten var en gång starkt präglat av frisinnet.

En tradition som bygger på engagemang för den egna bygden och dess invånare.

Liberalerna behöver förändras till att bli en relevant politisk kraft som tar ansvar för att utveckla Sverige, och som fokuserar på verkliga samhällsproblem.

Vi ska ha en kunskapsskola som ger alla barn och unga chansen att lyckas, rättsstaten ska fungera för alla och det ska löna sig att anstränga sig och utbilda sig. Det krävs en politik som är lika orädd för tillväxt som den är för satsningar på välfärden. En garant för att allas livschanser tas tillvara.

Skolan är avgörande för social utjämning och lika livschanser.

Men då krävs att vi har modet att utvärdera de skolreformer som vi genomfört och ompröva de som inte fungerat fullt så bra som vi trodde att de skulle göra.

Liberalerna måste åter ta strid för ”det glömda Sverige”. Det handlar om att bryta social isolering för ensamma unga och äldre, att årsrika ska slippa vänta på plats på äldreboendet, att korta vårdköerna, att återupprätta LSS och att hjälpa unga med psykisk ohälsa i tid.

Där friheten är som minst ska våra ansträngningar vara som störst.

I Sverige ska vi ha ett världsledande företagsklimat och den vassaste klimatpolitiken.

I Sverige ska vi ha ett världsledande företagsklimat och den vassaste klimatpolitiken.

Liberalerna måste lägga mer tid på miljö- och klimatfrågorna. Forskning och teknikutveckling, liksom grön skatteväxling, är vägar framåt. Fossila bränslen måste bort, men omställningen får inte innebära att vissa delar av landet förfördelas genom höjda bensinskatter.

Vägavgifter, till exempel mellan Stockholm och Uppsala, skulle innebära intäkter till staten samtidigt som kollektivtrafik premieras. Reseavdragets storlek måste anpassas till en reell möjlighet att använda kollektivtrafik. Hela Sverige ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter och man ska kunna lita på att posten levereras.

Vi ska ha en politik för hela landet.

Det är tack vare internationellt framgångsrika exportföretag i Västerbotten och i Sverige som vi har ett välstånd att fördela.

Förutsättningarna för företag ska vara minst lika bra i Sverige och i Västerbotten som i våra konkurrentländer.

Skogsnäringen är inte bara en av våra viktigaste exportnäringar. Skogen motverkar också klimatförändringar och bidrar till biologisk mångfald. Dock måste rätten att äga och bruka sin skog stärkas. Om inskränkningar i äganderätten görs måste ägaren självfallet få full ekonomisk kompensation.

Tryggheten måste gälla alla oavsett var man bor i länet. Tiden är över då samhället av missriktad välvilja såg mellan fingrarna när en flicka drabbades av ofrihet i hederns namn.

Sverige behöver ett starkt liberalt parti.

Vi vill låta västerbottniskt frisinne forma politiken i stället för kortsiktiga och spektakulära utspel.

Erik Ullenhag (L), partiledarkandidat

Maria Lundqvist-Brömster (L), Nordmaling, f d riksdagsledamot, ledamot i regionfullmäktige Region Västerbotten

Anna–Karin Östling Sjöstrand (L), Umeå, styrelseledamot i AB Bostaden

Björn Kjellson (L), Umeå, ledamot i kommunfullmäktige Umeå kommun

Nicke Grahn (L), Dorotea, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd Dorotea

Andreas Westerberg (L), Skellefteå, f d gruppledare för Liberalerna i Skellefteå

Carin Hasslow (L), Skellefteå, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten

Jens Wennberg (L), Skellefteå, andre vice ordförande i regionfullmäktige Region Västerbotten

Per Dahlgren (L), Lycksele, kommunföreningens ordförande

Anna Dahlgren (L), Lycksele, f d ledamot i personalnämnden Lycksele kommun

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut