Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Stoppa Region Västerbottens resa till Dubai

Debatt. Det är inte försvarligt att Region Västerbotten deltar i Världsutställningen World Expo 2020, främst med tanke på den brist på demokrati som råder i regionen. Detta trots argumentet att ett deltagande skulle vara ”Norra Sveriges möjlighet att delta i Sveriges enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet.”

Världsutställningen World Expo 2020 kommer att hållas i Dubai i Förenade Arabemiraten mellan 20 oktober 2020 och 10 april 2021.

För Vänsterpartiet är det inte försvarligt att Region Västerbotten deltar i utställningen, främst med tanke på den brist på demokrati som råder i regionen. Detta trots argumentet att ett deltagande skulle vara ”Norra Sveriges möjlighet att delta i Sveriges enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet.”

Den region som Dubai tillhör har en statsbildning som kan beskrivas som en federation av sju absoluta monarkier i form av schejkdömen, eller emirat. Inom varje emirat ligger all makt hos härskaren, emiren. Val i starkt begränsad omfattning har införts, men informella familjeband betyder mer för maktutövandet än officiella titlar och positioner.

Därtill har kungahusen monopol på makten, de kan inte ifrågasättas, mötesfriheten är begränsad och domstolsväsendet används för att tysta regimkritik.

Den 11 juli tog dåvarande ordförande i regionala utvecklingsnämnden ett ordförandebeslut på att Region Västerbotten går in med inträdesbiljetten på 250 000 kronor för partnersamverkan med Expo 2020. Vänsterpartiet ifrågasätter ordförandebeslutet, som definitivt inte var av bråttomkaraktär. Dessutom fick arbetsutskottet kännedom om beslutet först den 16 september.

Region Västerbotten arbetar sedan länge med att förbereda ett deltagande i Expo 2020, men varken klar budget eller agenda finns.

Nej, låt oss tillsammans stoppa regionens deltagande i Expo 2020 innan beslut ska tas om steg två.

Ylva Hedquist Hedlund (V), andre vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

LiseLotte Olsson (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet, Region Västerbotten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut