Efterfråga återvunnet material.
Efterfråga återvunnet material. Foto: Johan Nilsson/TT

Ställ krav på återvunnet material

Debatt. Det är uppenbart att det ligger i både samhällets och företagens intresse att utnyttja befintliga resurser mer effektivt.

I dag finns det en stor medvetenhet om att vi måste sluta använda fossila bränslen för att kunna möta klimathotet.

Samma medvetenhet behövs för alla resurser, inte bara de fossila.

En bra start är att efterfråga återvunnet material. Det kan både konsumenter och kommunala upphandlare göra redan i dag.

Dagens linjära flöden, där vi sakta men säkert tömmer jorden på resurser och omvandlar dem till produkter, som används en kort tid för att sedan slängas i soporna håller inte längre. Vi måste ställa om till ett cirkulärt samhälle där vi återanvänder produkter och material om och om igen.

Under 2018 samlade hushållen i Västerbotten in 50 kilogram plast, glas, kartong och metall per invånare. Det allra mesta av detta återvanns för att bli nytt material. Men om man jämför med om jungfruligt material skulle ha använts, då hade det inneburit att klimatpåverkan skulle ha minskat med 8 300 ton koldioxid. Det är lika mycket som 4 600 vanliga bensinbilar släpper ut på ett år.

Men potentialen i samhället är mångdubbelt större.

Hushållens engagemang för återvinning är nödvändigt och ger konkret klimatnytta.

Men potentialen i samhället är mångdubbelt större.

En studie visar att bara en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användning, trots att det mesta av materialet skulle kunna återvinnas med god kvalitet. I ekonomiska termer handlar det om 42 miljarder kronor som går förlorade varje år. Ur klimatsynpunkt handlar det om att vi släpper ut fyra miljoner ton koldioxid i onödan.

Det är uppenbart att det ligger i både samhällets och företagens intresse att utnyttja befintliga resurser mer effektivt.

Men det krävs genomgripande förändringar av nuvarande konsumtionsmönster, regelverk och marknadsfunktioner för att det ska kunna bli verklighet. Det behövs styrmedel som gör att produkter kan användas längre, eller delas av fler och som gör att all material kan återvinnas när de tjänat ut.

Innovationskraften finns bland svenska företag. Men för att våga investera i ny teknik eller nya affärsmodeller måste det finnas en tydlig efterfrågan på återvunnet material.

Länsstyrelser, kommuner och företag kan spela en viktig roll genom att efterfråga återvunnet material i upphandlingar.

Konsumenter kan trycka på genom att ställa frågor om produkter kan återanvändas eller återvinnas.

Hushållen i Västerbotten är bra på att återvinna. Men hela samhället måste hjälpas åt.

Som ett första steg kan kommunerna i Västerbotten sätta ambitiösa mål för upphandling av återvunnet material. Då skapas både klimatnytta och förutsättningar för ett mer cirkulärt samhälle.

Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut