Miljöpartiet de gröna i Skellefteå har drivit på för att Vitberget ska bli ett naturreservat.
Miljöpartiet de gröna i Skellefteå har drivit på för att Vitberget ska bli ett naturreservat. Foto: Pontus Lundahl/TT

Skydda naturen när Skellefteå växer

Debatt. Skellefteå är på väg in i en tillväxtfas. Med nya industrietableringar och ett stort behov av nya bostäder behöver vi planera för framtiden. Det är viktigt att vi tar vara på värdefulla miljöer. I stadsnära områden vill vi värna människors och djurs tillgång till stränder.

Allt fler kräver en tuffare naturpolitik för att ta oss bort från den miljökris vi nu befinner oss i, orsakad av en politik som bygger på kortsiktiga mål.

En annan framtid är möjlig än den där arternas namn glöms bort i takt med att livet sinar. Blomstrande ängar, djupa skogar och forsande älvar, surret på midsommarafton, vågornas skvalpande eller fjällens tystnad. Miljöpartiet grundades av miljörörelsen för solidaritet med allt liv här på jorden.

Forskarna kallar tiden vi lever i för antropocen. Det är en tid där människan dominerar. Vi lever i den sjätte massutrotningen av arter. De utrotas nu 100–1 000 gånger snabbare än de skulle ha gjort om människan inte drev på den. Enligt IPBES-rapporten, den biologiska mångfaldens motsvarighet till klimatets IPCC-rapport, hotas nu en miljon arter.

Vi lever i den sjätte massutrotningen av arter. De utrotas nu 100–1 000 gånger snabbare än de skulle ha gjort om människan inte drev på den.

Men vi har kunskapen om vad som kan göras för att undvika miljöförstöring och i stället stärka våra ekosystem.

Skellefteå är på väg in i en tillväxtfas. Med nya industrietableringar och ett stort behov av nya bostäder behöver vi planera för framtiden.

Det är viktigt att vi tar vara på värdefulla miljöer. I stadsnära områden vill vi värna människors och djurs tillgång till stränder.

Generationerna före oss har jobbat hårt för att bryta ny jordbruksmark och ta hand om den. I dag är den viktig för vår matproduktion och ur en kris- och beredskapsaspekt. Den ger även viktiga livsmiljöer för olika djur och växter. När Skellefteå växer är det viktigt att jordbruksmarken värnas.

Miljöpartiet de gröna i Skellefteå har drivit på för att Vitberget ska bli ett naturreservat. Något som till vår glädje äntligen ser ut att bli av. Vi vill även att fler ytor ska sparas som blomsterängar för att gynna pollinerande insekter, och att Skellefteå Kraft ska lägga större vikt vid den biologiska mångfalden när det gäller småskalig vattenkraft.

Men arterna känner inga gränser. Enligt en intervjustudie är den folkliga viljan för att EU ska vidta åtgärder för biologisk mångfald stor.

Därför måste EU skydda och återställa naturen och den biologiska mångfalden och fokusera mer på att hjälpa medlemsländerna att skydda, sköta och restaurera naturområden.

Miljöpartiet går till EU-val på en satsning på minst tio miljarder euro mer till detta. Vi vill även att EU:s nuvarande naturvårdsdirektiv implementeras, från höga ambitioner i Bryssel till kommunnivå.

Den biologiska mångfalden handlar om variationen av livsformer på jorden.

Det är en mångfald som bygger upp fungerande ekosystem, som är grunden för liv i dag och i framtiden.

Rebecka Le Moine (MP), riksdagsledamot från Östergötlands län och talesperson för biologisk mångfald

Elin Söderberg (MP), kandidat från Västerbotten till Europaparlamentet

Linnea Öhman (MP), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige i Skellefteå

  1. Insändare: Är detta lagligt av det vänstra partiet?

  2. Insändare: Förbryllad över valhemligheten

  3. Här är ditt nya Europaparlament

  4. Snart måste ”the bottom” vara nådd

  5. Centern näst populärast i valet lokalt

  6. Så röstade Anderstorpsgymnasiets elever inför EU-valet

  7. Han slapp att bli förlorarnas förlorare

  8. Valrobot: Så här har ni röstat i EU-valet där du bor

  9. Erik räknar med att komma in i parlamentet

  10. Nervositet och glädje på de lokala valvakorna

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Skydda naturen när Skellefteå växer