Foto: Naina Helén Jåma/TT

Skolan är ingen plats för allehanda experiment

Debatt. I jakten på en fjäder i hatten offrades elevers integritet. Det blev en dyr bakläxa för kommunen, en sanktionsavgift på 200 000 kronor och en varning. Det här är första gången Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift mot en aktör för att ha brutit mot reglerna i dataskyddsförordningen GDPR.

Liberalerna var enda parti att reservera sig mot beslutet om en vidareutveckling av ansiktsigenkänning på Skellefteås skolor.

Gymnasiekontoret hade ansökt om en miljon kronor för att kunna utöka och fortsätta den digitala satsningen. På sammanträden med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott uttryckte Liberalerna tveksamhet mot att bevilja bidraget innan Datainspektionens beslut.

Partiet lyfte fram olika problematiska aspekter ur integritetsperspektiv och olika myndigheters ställningstagande i frågan om användning av biometrisk data.

När frågan behandlades i gymnasienämnden (15/4 2019) lämnade partiet in en reservation. Något som provocerade och väckte stark kritik.

När man använder teknik för ansiktsigenkänning, som möjliggör eller bekräftar identifieringen av en viss person på bild eller film, är de uppgifter som behandlas vid identifieringen så kallad biometrisk data. Biometrisk data tillhör en kategori av personuppgifter som anses vara särskilt skyddsvärda. Behandling av sådana känsliga personuppgifter är som utgångspunkt förbjuden.

Det blev en dyr bakläxa för kommunen, en sanktionsavgift på 200 000 kronor och en varning.

När politiker tar fram nya beslut måste integritetsfrågorna få större tyngd. L vill ha en regel om att konsekvenserna för integriteten alltid måste analyseras på förhand innan beslut fattas.

Ansiktsigenkänning med biometrisk data blir en sorts kameraövervakning, som i och för sig ofta är en bra metod för att öka tryggheten och säkra bevisning. Men det måste alltid göras en avvägning mot enskildas rätt att få vara i fred.

Vi liberaler vill att det ska bli lättare att placera kameror på offentliga platser, men bara där det verkligen finns stora problem i form av brottslighet och otrygghet. Det är också viktigt att den som ansvarar för en övervakningskamera får betala skadestånd om inspelningarna inte hanteras på rätt sätt.

Att använda automatisk ansiktsigenkänning med biometrisk data känns, förutom den ekonomiska aspekten, inte som rätt metod att användas inom en skolverksamhet.

Datainspektionen har via uppgifter i media uppmärksammats på att gymnasienämnden i Skellefteå, i ett försöksprojekt på Anderstorpsgymnasiet, använt ansiktsigenkänning för att registrera elevers från- och närvaro. Det är förvånande obetänksamt av kommun, gymnasienämnd, gymnasiechef och skolledning att hantera våra elevers integritet så ansvarslöst.

Ironiskt nog belönade den ideella föreningen itSMF Sweden Skellefteå kommuns projekt med pris för ”Bästa it-service management-projekt”.

I jakten på en fjäder i hatten offrades elevers integritet. Det blev en dyr bakläxa för kommunen, en sanktionsavgift på 200 000 kronor och en varning. Det här är första gången Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift mot en aktör för att ha brutit mot reglerna i dataskyddsförordningen GDPR.

Hur tänker kommun och gymnasienämnd om detta? En nämnd som enligt den senaste ekonomirapporten ligger nio miljoner kronor back? Vart tar man de pengarna ifrån?

Liberalerna värnar om elevers integritet och välbefinnande. Låt skolan speglas av kunskap i stället för att experimentera med våra barn och ungdomar.

Christina Soldan, gruppledare Liberalerna Skellefteå

Shervin Ahmadzadeh, ordförande Liberalerna Skellefteå

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut