Foto: Lars Eriksson

Skellefteå Airport, din egen gröna flygplats

Replik. Skellefteå Airport har i sitt ägardirektiv målet att minska fossila utsläpp, ett mål som vi tar på största allvar.

Replik på Linnea Öhmans (MP) debattartikel ”Flygplatsen kan bidra till grön omställning”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 19 september 2019.

Miljöpartiets Linnea Öhman har i en debattartikel i Norran (19/9 2019) framfört en önskan om ett utökat klimatarbete på Skellefteå Airport.

Vi håller till stora delar med Linnea Öhman om det klimatarbete som måste göras inom flyget.

Men vi är också glada över insikten om att flygtillgängligheten är viktig för Skellefteås utveckling.

Skellefteå flygplats kommer under lång tid framöver att vara ett viktigt transportalternativ för vår tillgänglighet till och från omvärlden. Flyget ger oss möjligheter att leva och verka i vår region i Europas utkant, men är också en förutsättning för bland annat nya företagsetableringar.

Skellefteå Airport har i sitt ägardirektiv målet att minska fossila utsläpp, ett mål som vi tar på största allvar.

Därför är det med stolthet vi nu kan redovisa det arbete som Skellefteå Airport gör i sin strävan mot en fossilfri värld.

Skellefteå Airport har:

- Fossilfri fordonsflotta.

- Fossilfri uppvärmning genom biobränsle.

- Fossilfri elförbrukning genom certifierad grön el.

Detta innebär ett utsläpp av fossil koldioxid med 0,05 kg koldioxid per avresande passagerare, troligen en av de lägsta nivåerna bland Europas flygplatser.

Skellefteå Airport håller på att utveckla ett system där lokala företag kan klimatneutralisera sina resor genom fossilfritt flygbränsle. Vi är medlemmar i Fly Green Fund och Grön Flygplats, två initiativ som strävar efter att skapa ett fossilfritt flyg. Vi arbetar även för att Skellefteå och Skellefteå Airport ska vara en aktiv part i utvecklandet av elflyg i framtiden.

Skellefteå Airport arbetar för en tillgänglighet och ett resande som gynnar ekonomisk och kulturell tillväxt, regionalt och nationellt, samtidigt som vi är starkt engagerade i utvecklingen av en modern flygplats i harmoni med miljön.

Melinda Hedström (S), ordförande Skellefteå City Airport AB

Flygplatsen kan bidra till grön omställning
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut